16 juli 2009

Baptistkapellet i Sibbetorp

Ny serie om bygdens kapell
Jag fortsätter mina lokalhistoriska artiklar, nu med en helt ny serie om alla de kapell som uppfördes när väckelserörelsen drog fram. Det blir en påminnelse om alla de ideella krafter som bidrog till att utveckla bygden och som vågade stå för egen övertygelse. Kapellen är dessutom en ibland bortglömd kulturskatt. Fokus kommer att ligga på Mönsterås och Fliseryds socknar. Presentationen sker slumpvis, men kommer sedermera att sammanställas utifrån geografisk ort och samfund. Först ut bli kapellet i Sibbetorp.

Församlingshyddan i Sibbetorp


Församlingshyddan - baptisternas vackra kapell i Sibbetorp.

Det vackra kapellet i Sibbetorp uppfördes 1930 av baptisterna och fick namnet "Församlingshyddan". Jag vet att där var verksamhet åtminstone till slutet av 1960-talet, men är osäker vem som idag sköter kapellet. Huset såg dock ut att vara i mycket gott skick, och inne fanns bänkarna och ett litet altare kvar.
Att fotografera genom fönster borde vara förbjudet, men den som anstränger sig kan se bänkarna och det lilla altaret.

Logen Syskonkretsens lokal
Mellan Sibbetorp och Mjölerum fanns förr ett hus som ägdes av nykterhetslogen Syskonkretsen. De hyrde ofta ut sin lokal till predikanter från Missionsföreningar och baptister. Där fanns också söndagsskola. Huset byggdes 1908, men är idag borta. Kvar finns endast en trappa och en kvarglömd spis.


Endast trapporna finns kvar vid logen Syskonkretsens hus, där även predikanter hyrde in sig.


En gammal spis och annan bråte minner om en tid då Syskonkretsens hus var fullt av aktiviteter.


Sibbetorps kapell är markerad med ett kryss. Resterna av Syskonkretsens hus ligger ett par hundra meter från kapellet mot Mjölerum och Fliseryd.

Inga kommentarer: