24 juli 2009

Historia skapas överallt där människor lever


Tant Sigrid i Krokstorp är lika intressant som herr Bielke på Kråkerum.

Museer försummar ofta den lokala historien om den inte har turismpotential
I en intressant artikel i dagens Barometern/OT berättar min gamle filosofimagister Anders Berg om sitt stora intresse för Figeholm och sjöfartens historia. I artikeln framför han en kritik mot Kalmar Läns Museum för att de mest fokuserar på skeppet Kronan och försummar den lokala sjöfartshistorien.

Anders Berg gör en helt korrekt iakttagelse. De centrala museerna satsar mest på uppseendeväckande inkomstbringande turistattraktiva projekt. Resten får hembygdsföreningar och andra ideella krafter försöka dokumentera så gott de kan. Det gör de i och för sig ofta bra, men ett aktivt stöd och resurser från myndigheten skulle givetvis underlätta forskningsprojekt och publiceringar.

Mönsterås historia – bara Kronobäcks klosterruin?
Samma tendens finner man i Mönsterås. Människor som kommer utifrån kan lätt få för sig att Mönsterås historia enbart handlar om Kronobäcks gamla klosterruin som ju har stått i fokus för uppmärksamheten de senaste åren i ett samarbete mellan Mönsterås Kommun och Kalmar läns Museum. Projektet har varit lyckat, men det är förstås olyckligt när Mönsterås historia så helt förknippas med en ruin där folk var verksamma under ett par tre hundra år. Även här har man tveklöst styrts av ruinens potentiellt inkomstbringande läge och tjusarkraft. Just nu pågår diskussioner om hur företagen skall kunna nyttja ruinen för sina syften. Så gör man en del av Mönsterås historia till bostadsgäst i kapitalismens fångtorn.

Historia skapas överallt där människor lever
Jag har en annan syn på historia, vilket jag hoppas återspeglar sig i Mönsteråsbloggens fokus. För mig skapas historia överallt där människor lever och jag låter mig inte styras av ämnets turistpotential. Därför är en torpare från Krokstorp eller en fiskare på Vållö lika intressanta som en munk vid Kronobäck eller en adelsman på Kråkerum. En backstuga lika intressant som en herrgård, en kiosk lika spännande som Mönsterås bruk, en varggrop lika viktig som en klosterruin.

Samarbete med hembygdsföreningen
Därför samarbetar jag med Stranda Hembygdsförening som jag tycker gör ett bra jobb. Även där fanns förr en viss fokusering på Mönsterås centrala delar – Storgatan, torget och Sjögatan. Men föreningen har föredömligt breddat perspektiven de senaste åren och framstår idag som ett spännande dynamiskt sammanhang för lokalhistoria.

Ny bok om det bortglömda Mönsterås
Därför kommer jag också snart att ge ut en bok – en essäsamling som handlar om det bortglömda Mönsterås och om de människor som aldrig hamnar i de officiella historieböckerna.


Ett hyreshuskvarter i Elgerum är lika spännande som Kronobäcks klosterruin, enligt min mening.

Inga kommentarer: