22 juli 2009

Krutholmarna blev Jungnerholmarna I


Vid Jungnerholmarna bedrevs miljöfarlig industriell verksamhet mellan 1907 och 1974. För den som vill fördjupa sig rekommenderas varmt skriften ovan.

Krutbruket
Sedan några år är Jungnerholmarna i Fliseryd ett vackert strövområde. En gång var det annorlunda. Mellan 1741 och 1890 fanns där ett av kronans sex krutbruk. Idag finns bara några husgrunder och ett krutmagasin kvar från den tiden. Jag lovar att återkomma till detta krutbruk vid tillfälle.

Jungnerfabriken
Jungnerholmarna har annars fått sitt namn efter uppfinnaren Waldemar Jungner (1869-1924) som uppfann ett nickel- och kadmiumbaserat batteri 1899. En industriell anläggning förlades vid Emån i Fliseryd 1907. Förmodligen hade Fliseryds kände godsägare Gustav Johansson (patron Gustav) ett finger med i spelet för att locka Jungner till Fliseryd. Under 1940-talet utökades produktionen till flera öar i området och 1942 tillkom ett blyverk. Produktionen pågick sedan fram till 1974. Min morfar jobbade på anläggningen under många år och han var helt övertygad om att den svåra huvudvärk som plågade honom på äldre dar berodde på de gifter han fick i sig på fabriken. Anläggningen var tveklöst en av de giftigaste som Sverige har skådat.


Jungnerområdet är inringat med rött.

Saneringen
Förutom att tungmetaller läckte ut i Emån och förorenade både ån och Östersjön så blev hela området kraftigt förgiftat av kadmium, nickel, bly och asbest. Mönsterås Kommun köpte sedermera området och åren 1999 till 2002 genomfördes en omfattande sanering av området till en kostnad av 82 miljoner kronor. Tyvärr tvingades man av miljöskäl riva i princip alla industribyggnader.

Fritidsområde
Därefter fanns det stora planer på hur området skulle kunna användas för turistnäringen. Det mesta av detta verkar dock ha runnit ut i sanden, även om området är trevligt att promenera i.

För den som vill fördjupa sig i fabriksområdets historia rekommenderas skriften ”Jungnerholmarna – En industriepok vid Emån” (1999). Nedan och i ytterligare ett inlägg följer några bilder som jag tog i området vintern 1999 innan husen revs och saneringsarbetet tog vid.

Inga kommentarer: