31 augusti 2009

Gamla församlingshemmet i Mönsterås


Församlingshemmet i Mönsterås stod färdigt 1936. Huvudentrén kändes länge felvänd eftersom den planerade vägen utanför entrén inte anlades som tänkt.

Datorkraschen och lånedatorn sätter sin prägel på inläggen. Ett par gamla vykort som visar gamla församlingshemmet i Mönsterås kan jag i alla fall visa.

Insamlingar för ett församlingshem
Det var komminister Nils Adler som på 1910-talet tog initiativ till ett församlingshem i Mönsterås, men som så ofta tar det lång tid innan idé blir verklighet. När han dog 1920 hade ännu inget hänt. Alders änka, Tyra, skänkte enligt makens önskan, 5000 kr som skulle bli en grundplåt till församlingshemmet. Med åren inkom allt fler gåvor, bland annat från syföreningen. 1928 påbörjades en stor insamling, men ännu skulle det dröja innan något hus kunde byggas.

Församlingshemmet invigs 1936
1935 var det dock äntligen dags. ”Stiftelsen Mönsterås Församlingshem” antog stadgar och Svenska Kyrkans Diakonistyrlse beviljade ett räntefritt lån på 8000 kr. De resterande 50 000 kronorna insamlades på olika sätt; en imponerande bedrift om man betänker att det var en mycket svår ekonomisk tid. Lördagen den 21 september 1935 lades grundstenen på plats av kontraktsprosten Richard Norlén i Ålem. Ett år senare, Alla Helgons dag 1936, invigdes församlingshemmet.

Huvudentréns underliga placering
När man byggde församlingshemmet fanns det planer på att dra en gata precis framför huvudentrén. Men det blev aldrig av, vilket förklarar huvudentréns något underliga placering, och känslan av att huset är felvänt. Först flera år efter hemmets färdigställande drog man en gata (Parkgatan) mellan prostgården och församlingshemmet, men då inte så nära entrén som man tänkt från början.

Hobbyrum i källaren
1961 inreddes hobbyrum för ungdomsarbetet i källarvåningen. Därifrån har jag själv minnen från min barndom eftersom jag deltog i Miniorernas och sedan Juniorernas verksamhet. Jag erinrar mig särskilt bordtennisbordet som väl ärligt talat var det som lockade oss dit. Särskilt fromma var vi nog inte och prästen hade det nog inte så lätt.

Festlokal och lägenhet
På övervåningen samlades vi bara när det var julfest (en rolig tillställning som förstördes av att man tvingades ha beigerosa gabardinbyxor. Man hör ju på namnet hur abnormt och hemskt det är -gabardin.) Allra längst upp bodde familjen Bruhn i en trevlig lägenhet.

När så Svenska Kyrkan fick ett nytt församlingshem för 10-15 år sedan så tog annan verksamhet vid i huset.


Församlingshemmets baksida, där man kan se nedgången till källaren som blev samlingslokal för barn- och ungdomsverksamheten 1961.


En bild från 1936 då församlingshemmet var helt nytt. Som synes fanns inte Parkgatan än.

Inga kommentarer: