14 augusti 2009

"Jag ringer Roland!" - ett möjligt demokratiproblem

Alla borde få information om hur en kommun fungerar
Enligt min mening borde alla kommuninvånare få information om hur en kommun fungerar och är uppbyggd med kommunalråd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder och tjänstemän. I informationen skall det tydligt framgå vilka olika roller politiker respektive tjänstemän har.

”Jag ringer Roland!”
Det är ju inte så länge sedan som missnöjd personal på ett äldreboende kontaktade kommunalrådet Roland Åkesson som förväntades lösa deras interna konflikter. Det naturliga hade ju varit att samtala med tjänstemännen och som en sista utväg ansvarig nämnd.
Man har ju också hört om medborgare som ringer till Roland Åkesson för att få hjälp med sina högst privata problem – allt ifrån bilar som kör för fort utanför deras hus till att få in sin unge på ”rätt” dagis. Därmed inte sagt att Roland har agerat felaktigt. Han hjälper förhoppningsvis folk vidare till rätt instans.

Risker med att ringa till kommunalrådet
Närheten till politikerna kan alltså bli ett problem ibland. Istället för att vända sig till ansvarig tjänsteman hoppar man över det ledet och går till kommunalrådet. Risken finns alltid att alla samtal som går till Roland medför att han i sin tur, kanske omedvetet, för samtal med tjänstemän om problem som behöver åtgärdas – utan att demokratiska beslut har fattats. På så sätt riskerar tjänstemännen att förlora sin oberoende ställning och allt mer knytas till enskilda partier.

Givetvis finns det en politisk dimension i alla frågor, men i den löpande administrativa verksamheten är det tjänstemännen man skall vända sig till. Om tjänstemännen inte fullgör de uppgifter de fått av politikerna, så kan det förstås bli relevant att kontakta nämnden.

Politiker skall inte lägga sig i den operativa driften
Huvudregeln är dock att politiker inte har med den operativa driften av kommunen att göra. Roland Åkesson skall inte lägga sig i vilka böcker biblioteket köper in, eller hur gatorna sopas eller vilka möbler dagiset vill ha. Det gör han förhoppningsvis inte heller.

Tjänstemän som agerar politiker
Ett motsatt problem finns förstås också. Mönsterås hade på 1950- och 1960-talen en kommunalkamrer som hette Viktor Lund. Han styrde och ställde som vore han kommunalråd. De beslut han fattade som tjänsteman överskred med råge de ramar politikerna hade satt.

Likaså kan vi idag se hur många nämnder är helt beroende av tjänstemannautredningar och tjänstemannaförslag. Man skulle kunna säga att de sitter i knäet på tjänstemän som besitter de spetskunskaper som många gånger är nödvändiga. Ett exempel från Mönsterås är skolutredningen från i vintras som helt byggde på en tjänstemannautredning. I detta fall slutade det dock med att politikerna inte följde utredningens förslag, utan lyssnade på allmänheten. Under resans gång fick man dock intrycket att skolchefen var skolpolitiker och inte skoltjänsteman.

Summering – tre problem
Vi har alltså tre problem som är vanliga i mindre kommuner: 1. Medborgare som inte har insikt i hur kommunalt arbete fungerar och som utnyttjar sina kontakter i kommunalhuset, vilket kan rubba balansen mellan politiker och tjänstemän om inte alla har integritet och är klara över sina olika roller. 2. Politiker som agerar tjänstemän. 3. Tjänstemän som agerar politiker.

Inga kommentarer: