16 augusti 2009

Ogräset växer högt i Mönsterås hamnområde


Ogräset växer högt där Skanska redan 2008 skulle ha anlagt ett grönområde och byggt radhus.

Meterhögt ogräs där radhusen borde stå
Den som tar sig en tur till Mönsterås hamnområde möts av meterhögt ogräs där det enligt Skanska skulle ha funnits ett fint grönområde och 24 radhus redan julen 2008.

Storslagna planer
För några år sedan fanns det storslagna planer för det gamla såg- och industriområdet i hamnen där det skulle byggas bostäder i flera etapper. Och till en början gick det enligt planerna. Mönsterås Bostäder lät Skanska bygga 26 lägenheter som stod färdiga sommaren 2007.

Skanskas radhus skulle ha varit färdiga till julen 2008
Men sedan tog det stopp. Efter Mönsterås Bostäders område skulle Skanska iordningsställa ett fint parkliknande område följt av sina egna radhus. Skanska sa först att husen skulle stå färdiga till julen 2008, och enligt deras reklamskylt som ännu står kvar i området så var byggstarten planerad till hösten 2008. På Mönsterås Kommuns hemsida står det fortfarande att Skanska ska bygga 24 radhus i hamnområdet.


Skanskas skylt anger byggstart 2008.
Lågkonjunktur och ogräs
Men lågkonjunkturen har uppenbarligen kommit emellan och Skanska har skjutit byggplanerna på obestämd framtid. (Se här) Idag växer ogräset alltså högt på det område som Skanska fick ansvar för. Vad har kommunen gjort för att få Skanska att i alla fall fixa till marken under tiden som man väntar på bättre tider? Dagens ogräs är ju en skam för hela Mönsterås och ingen trevlig utsikt för dem som bor i Mönsterås Bostäders lägenheter. (Tillägg 17/8: Fick nu veta att kommunen har ansvar för området som skall skötas "extensivt" till Skanska eventuellt skall börja bygga. Jag gissar att extensivt betyder att det skall få växa vilt och se ut som det gör idag.)


Meterhögt ogräs växer där det skulle vara ett fint grönområde och radhus i Skanskas regi.

Kärnhems villor
Efter Skanskas radhus så skulle Kärnhems område med 19 villor följa vid det dom kallar Kuggås Strand. Även där ser det osäkert ut, även om man har gjort markarbeten. I onsdagens Barometern/OT kunde vi läsa att Kärnhem planerar att börja bygga i höst om de lyckas sälja fem eller sex hus.


Kärnhem har i alla fall gjort markarbeten.

Ja, där ser man vad en lågkonjunktur kan ställa till. Men nog kan man kräva att Skanska eller vem som nu är ansvarig tar bort ogräset.

Har man tänkt på klimatförändringarna?
I övrigt har jag inga synpunkter på att man fixar till hamnområdet. Men frågan är om man har tänkt igenom läget. Man bygger på mark som var havsbotten för inte allt för länge sedan. Och om havsnivåerna stiger som klimatforskarna tror, så ligger detta område tveklöst illa till. När jag en gång frågade kommunen om man hade utrett det ordentligt fick jag inget riktigt svar, utan man svarade bara att husen skulle pålas ner till fast botten. Jo, fattas bara annat. Men ingen verkar ha tänkt på vad som händer om havsnivåerna stiger. Här verkar kommunens iver att locka hit rika skattebetalare ha gått före hänsyn till klimatutvecklingen.


Kanske borde man göra något åt det här också?

Tillägg: Dagen efter mitt inlägg skrev Barometern/OT några rader om Skanska, se här.

5 kommentarer:

Tomas Jonsson sa...

Det är möjligt att jag blivit luttrad och därför inte bryr mig. Men husen i hamnen engagerade mig mycket för några år sedan, då det fanns lediga hus i Mönsterås Bostäders befintliga bestånd samtidigt som man ville riva och bygga nytt i hamnen.

Om Skanska inte vill bygga på grund av att intresset från bättre bemedlad medelklass inte längre är så stort, so what? Jag ställer mig frågande till vilka kemikalier som kan tänkas finnas i marken runt gamla sågen och hur marken är beskaffad om det byggs hus ovanpå (sättningar etc).

Det höga gräset ser möjligen ovårdat ut. Helst skulle jag se att man planterade lite träd och att det blev ett vildvuxet friluftsområde hela vägen. För motionärer borde det vara trevligare att vandra i skog än i ett radhusområde.

Jonny sa...

Ja, egentligen har du rätt. Det allra bästa hade varit att inte bygga några hus alls i hamnområdet, utan göra det till park/friluftsområde etc. Men när man ändå har beslutat att bygga så tycker jag man kan ställa krav på att det genomförs ordentligt. Och om något bolag drar sig ur så borde kommunen i alla fall ordna till det område som annars förfaller. Dagens höga (o)gräs gör nog ingen glad.

Att Mönsterås Bostäder byggde där nere var mycket olyckligt. Men sedan det väl blev färdigt har man i alla fall skött området.

Tomas Jonsson sa...

Såklart man sköter området. Det är ju välbärgade människor som bor där.

Peppe sa...

Ja där byggs bara för välbärgat folk.Får vanligt folk vistas där?

Jonny sa...

Tack för kommentarer! Jo, då strandlinjen kommer de inte åt. Som jag ser det var man tvungen att fixa till det gamla sågområdet. Så långt är det ok. Sedan är det synd att man valde bostäder före friluftsområde. Men kommunen gör allt för att skapa attraktiva bostadsområden för att få skatteintäkter. Man kan tycka vad man vill om det. Jag gillar det i huvudsak inte. Men de rike kommer alltid att hitta sina drömlägen, så vida vi inte skickar dem till månen och det går ju inte.