5 augusti 2009

Stugägare har "skenprivatiserat" del av Oknös strandpromenad


En trädgårdsgrupp precis vid Oknö strandpromenad skapar en känsla av privatägd mark. Denna och alla andra bilder blir större om man klickar på dem.

Har stugägare tagit över Oknö strandpromenad?
I gårdagens Östran kunde vi läsa att vissa stugägare på Oknö placerar ut trädgårdsmöbler vid allmänhetens strandpromenad. De skapar också små egna minibadstränder och placerar ut möbler på bryggorna. Detta har fått folk att skriva brev till kommunen eftersom man får en känsla av att gå på privat mark när man promenerar i området.

Reglerna är solklara. Området mellan tomterna och vattnet är kommunens och allmänhetens mark. Den får inte tas i anspråk av stugägarna, även om de förstås får vara där som alla andra. Jag bestämde mig för att ta en tur till Oknö och kontrollera om uppgifterna i tidningen stämmer. Några bilder som bevisade brevskrivarens uppgifter fanns inte i tidningen.

Trädgårdsmöbler, trädgårdsbuskar och sandstränder
Således begav jag mig till Ramsövägen och började gå den vackra strandpromenaden. Efter ett tag inser jag att jag har kommit till den aktuella sträckan som brevskrivaren klagade på. Jo, på bryggorna har man placerat diverse stolar och även hela trädgårdsgrupper. Och på området mellan tomterna och vattnet har man planterat en och annan typisk trädgårdsbuske samtidigt som gräset är klippt ända ner till vattenlinjen. Man har skapat en trädgårdskänsla som gör det svårt att se någon gräns mellan stugtomter och kommunens strandlinje. Lite längre fram har man även ställt ut trädgårdsmöbler precis där strandpromenaden går fram. På ett par platser finns också minisandstränder som ser hemmagjorda och privata ut. På en plats låg det också utslängt en väldigt naturtrogen huggorm i plast.


Privat mark med egen sandstrand, brygga, lykta och blomkruka? Nej, Oknö strandpromenad.


Tomma strandmöbler utplacerade på bryggor.


Planterade buskar mellan stugtomt och strand skapar osäkerhet, även om just dessa rönnbuskar kanske smitit dit själva.

Jag blev trevligt och korrekt bemött
På ett ställe mötte jag en stugägare med familj. Jag spelade lite dum och bad om ursäkt för att jag råkat komma in på privat mark. Familjen var dock mycket noga med att betona att man fick gå där och att det var allmänhetens mark. Trevligt bemött blev jag. Kaffekannan var nog inte långt borta.

För att summera: brevskrivaren hade rätt. Stugägarna har vid den aktuella sträckan skapat ett intryck av privatägd mark, även om de under mitt besök var väldigt tillmötesgående och betonade min rätt att gå där. Jag föreslår att kommunen bättre markerar att strandpromendaden går där. Och så kan väl stugägarna ta bort trädgårdsmöblerna i alla fall. Om alla är lika trevliga som dom jag mötte så borde det här gå att lösa i samförstånd.

Här följer ytterligare några bilder från dagens Oknö.

23 kommentarer:

Bert sa...

För djävligt helt enkelt uttryckt!

Denna del av Oknö Strandpromenad som du rapporterar om och visar bilder ifrån är från Lillön nedanför Ramsövägen. Jag har själv gått denna led otaliga gånger och har upplevt hur smyg privatisering tagit sig allt djärvare uttryck.

Frågan man bör ställa är: varför har inte kommunen och där berörd nämd agerat och satt stopp för dessa fräcka villaägares smygokupation av allmänningen utefter Lillön:s stränder.
Förmodligen handlar det om vänskapskorruption, jag vet att det där utefter Ramsövägen och i närområdet bor kommunpolitiker bla en Socialdemokrat som under många år varit ledamot i byggnadsnämden.
Helt tydligt har han sett mellan fingrana med denna brottslighet - kan det vara för att han själv är delaktig i den!

Minns vid ett tillfälle för ca två år sedan då en av villaägarna längs denna stranpromenad undrade över vad jag hade där på Lillön att göra - jag svarade då att jag vistas där med samma lagliga rätt som han själv ansåg sig besitta/åtnjuta.

Det står ju helt klart för var och en att villaägarna utefter detta strandparti försöker mota bort allmänheten genom sina arrangemang med trädgårdsmöbler, div utsmyckningar mitt på eller alldeles utefter vandringsleden.
Vore intressant att få veta om de har byggnadslov för sina bryggor!

Nu är ju inte bara detta allmänhetens strandparti ensamt om att exploateras av stugägare - ett område att ha framtida koll på är strandpartiet längst ut på Oknö där villaägarna på Littorinavägen har setts klippa gräset nere vid stranden.

Så håll ögonen öppna!

Jonny sa...

Tack Bert! Mycket intressant! Jag föreslog att man kunde gå ut lite mjukt och begära att trädgårdsmöbler etc tas bort. Men alla är kanske inte lika resonabla som den familj jag mötte. Den som hade slängt ut "ormen" hade jag gärna velat prata med.

Magnus sa...

Leksaksormarna används för att hålla gässen borta.

Jonny sa...

Magnus: Tack för informationen! Det var ju bra att veta. Ormen passade ju lite för bra in i min konspirationsteori.

Anonym sa...

Sök på Hemfridszon och hemfridsbrott.

Jonny sa...

Hemfridszonen gäller bara tomten där strandskydd råder, vilket det gör på denna plats. Strandskyddet sträcker sig ca 100-150 meter. Så alla har full rätt att gå utmed stranden. Solklart fall!

Anonym sa...

Man får passera men inte uppehålla sig inom hemfridsgränsen som är 50-70 meter från huset. Fotografera inom hemfridsgränsen utan att fråga är också ett hemfridsbrott enligt vissa domar. Var går din lagliga rätt utan att åtalas?

Jonny sa...

När det är strandskydd så är det överordnat. När det är strandskydd så är hemfridsgränsen densamma som tomten. (På andra platser kan det vara annorlunda).Ska husägarna på Oknö börja anmäla alla som nyttjar sin lagliga rätt att gå och fotografera stranden så får man jobb. Det lär bli en dyr affär för husägarna. Däremot ska man förstås inte rikta kameran mot tomterna. Självklart får man fotografera strandremsan, bryggor etc.

De husägare jag träffade där var dock mycket trevliga och sade utan att tveka att allemansrätten gällde. Samma linje har förstås kommunen, och så vitt jag vet har de husägare som olovligen ockuperat strandskyddsområde fått tillsägelse av kommunen att avlägsna sina bord och allt vad det nu var.

Jonny sa...

Dessutom finns ingen exakt gräns för hemfridszon. Läste att det ibland kan vara 15 meter.

När det gäller villaägare med strandtomt där huset ligger en bit ifrån stranden (ca 15-50 meter) så gäller att de får acceptera att andra personer vistas och kanske till och med badar inom det område där de har sina bryggor.

Om någon avgränsar mer än hemfridszonen med till exempel ett staket kan länsstyrelsen förelägga husägaren att göra så kallat stängselgenombrott, vanligtvis en grind, så att allmänheten kan gå över området. Att sätta upp skyltar för att hålla allmänheten borta kan betraktas som olagligt.

På Oknö skall det dock vara strandskydd a 100 meter så gott som överallt. Det kan finns något enstaka undantag, men det har säkert tomtägaren markerat i så fall.

Anonym sa...

Det är roligt att läsa era disskutioner när ni inte ens vet var tomtgränserna går mot vattnet.
Den närmaste tomten ligger ca 5m från vattnet och den längst ifrån ligger ca 15 meter från vattnet. Sen vore det väldigt konstigt om dom som bor där inte klipper gräs, röjer vass,tar bort tallkottar, rensar sjögräs mm när man bor så.
Sen har det drivits ett leeder+ projekt i Kommunen och det har bland inneburit att sjöängarna och vassen skall klippas frivilligt av dom som bor och vill. Förr hölls strandängarna öppna av kor och hästar som betade men i dag så få mänskligsa krafter sköta det.Det har köps olika maskiner för ändamålet (pengar från projektet),vassagregat, röjsågar mm. Kommunen lånar till och med ut röjsågar till arbetet och en slåtterbalk. Så att dom klipper Nedanför litorinavägen (Berts inlägg) mm är helt med kommunens samtycke för dom har inte pengar till att hålla strandängarna öppna. Även nedanför tomterna på Ramsöv kan det inte vara någon skillnad. Strandäng som strandäng Vass som vass var den än är.

MvH Oknö

Jonny sa...

Oknö: Jo, det är ju bra att ni sköter vissa områden, nu när Kommunen har skurit ner. Men det ger inte tomtägarna nya rättigheter, som att ställa ut möbler vid strandpromenaden. Det var ju det frågan handlade om från början. Men om alla tomtägare är så trevliga som dom jag mötte så är jag övertygad om att frågan kan lösas i samförstånd mellan tomtägarna och kommunen. Hemfriden gäller ju i regel bara själva tomten om det finns strandskydd, och det hävdar ju kommunen att det är på platsen. Ja, även tomtägarna jag mötte betonade allas rätt att gå strandpromenaden.

Anonym sa...

Är hävdrätten upphävd i Mönsterås Kommun det verkar så. Då får man riva 90 procent av alla bryggor eftersom kommunen kräver byggtillstånd. Det gäller väl likadant över hela sverige. Eller är det Roland Åkessons egna lagar som gäller.

Anonym sa...

Du skrev i ditt repotage "mellan tomterna och vattnet har man planterat en och annan typisk trädgårdsbuske" Man kan inte skriva så när man inte ens vet var gränsen går och det går inte se det på plats heller när det varken finns häckar eller staket att gå efter

Jonny sa...

Nä, där hittade du den svagaste länken i min artikel. Jag gjorde en tolkning utifrån det område som jag uppfattade som tomten. I de flesta fall är det trots allt inte så svårt att se var tomtgränsen går eftersom stugägare har en tendens att nyttja dom maximalt. Men varför rikta fokus på artikelns svagaste länk, när artikeln i första hand handlar om möblerna. Men hela den diskussionen tror jag är överspelad eftersom jag upplevde stugägarna som mycket smidiga, samt att kommunen tog tag i frågan. Om möblerna försvinner från allmänhetens strandpromenad så kan vi nog fördraga en och annan tveksam buske.

Anonym sa...

Jag ska inte vara tjatig, men det finns inga planterade prydnadsbuskar utanför tomtgränserna det är ren fakta. En liten grej till, stugan där trädgårdsmöblerna(gula) stod hyrs ut hela sommrarna till tyskarna dom som äger det huset brukar var där en vecka vid midsommar så det är mest troligt att dom som har hyrt har flyttat möblerna tillfälligt till stranden.

Jonny sa...

Ok, jag pratade bara med svenskar där.

Vad gäller buskarna så uppfattade jag några som prydnadsbuskar, men jag är ju ingen botanisk expert, så just den delen av artikeln var den svagaste. Det många har stört sig på är möblerna och alla prydnadssaker vid bryggorna. Helheten ger ett intryck av privat område även vid strandpromenaden.

west sa...

Den svenska avundsjukan visar sig från sin allra fulaste sida. Vi har samma typ av strandpromenad i Stångehamn men där klagar ingen på att stugägarna håller borta sly från promenadstigarna. Kanske mår folket i Oskarshamn bättre än vad Bert och Jonny gör.

Jonny sa...

west: du har missuppfattat en hel del.
1. Det här handlar inte om hur jag eller Bert mår. Det handlar om vad som är lagligt eller lämpligt. Argumentet är ett personangrepp i brist på andra argument.
2. Det var inte jag som reagerade på möblerna eller bryggdekorationerna från början. Det var flera andra mönsteråsbor som kontaktade en tidning. Jag bara följde upp frågan.
3. Det handlar inte i första hand om gräset, utan om möblerna och bryggdekorationerna, ja den privata intryck som har skapats på allmänhetens strandpromenad.

west sa...

Jag var tvungen att kolla vilka bloggar du rekommenderar och hittade Berts blogg. Såg att även du Jonny lämnat kommentarer och instämde med Berts xenofobiska livsåskådning. Jag tycker det är otäckt med människor som ni och detta skriveriet om strandpromenaden på Oknö handlar givetvis om något helt annat. Stanna där ni är, vi vill inte ha er norröver.

Jonny sa...

Jag rekommenderar inga bloggar. Jag länkar till bloggar som jag läser. Vissa är bättre än andra.

Sedan får du försöka hålla dig till sakfrågan - strandpromenaden, inte hur jag eller Bert är som personer. Det är helt oväsentligt för sakfrågan. Ett sådant inlägg till från dig, och du blir portförbjuden här tills du bättrar dig.

Sedan reser jag förstås vart jag vill. Det kommenterar jag inte ens.

Du har med dina inlägg kvalificerat dig för en av de otrevligaste gästerna jag har haft på bloggen. Varför? Jag har ju inte gjort dig något ont.

Jonny sa...

Vad fick du xenofobi ifrån förresten? Den frågan ser Bert och jag helt olika på. Jag har skrivit flera artiklar emot SD och är för en generös invandring. Förstår inte vad du menar.

west sa...

Detta är din kommentar till Berts hemska inlägg mot allt vad islam heter:

---Hade det gällt något kristet så hade man visat det utan skrupler. Minns Ecce Homo-utställningen som tvingades på kyrkorna. När då kristna protesterade och tyckte att det var fel att visa homo-porr i kyrkorna så blev de hånade. Men religioner värderas visst olika. Vad gäller kristendom är det ok att trampa på. Vad gäller Islam är det inte ok.
Och så har vi Mona Sahlin som aldrig missar ett tillfälle att med darr på rösten förbanna alla svartrockar i svenska kyrkan, samtidigt som hon tar på sig slöja och niger vackert för imamer som står ljusår ifrån svartrockarna.---

Jag vet inte riktigt var du står Jonny, det är inte alldeles solklart. Och att du överhuvudtaget läser Berts destruktiva blogg säger en del. Bert hatar allt och alla. Jag läste den igår och kommer aldrig mer att göra det. Sådana människor ska inte få utrymme. Du får naturligtvis gärna stänga av mig. I min kamp mot xenofobism är jag van vid att ickedemokratiska åtgärder tas till från extremhögern. Sopa rent framför egen dörr först.

Jonny sa...

West: Ok, nu var du mer saklig. Vill inte starta bråk.

Jo, så skrev jag. Jag tycker att makthavare verkar tycka det är ok när kristna hånas för sin tro, men inte ok när muslimer hånas. Det var mer en kritik mot politiker än mot Islam.

Nej, jag är med i anti-rasismgrupper, har skrivit flera artiklar emot SD etc. Däremot tycker jag man måste få diskutera olika religioner öppet, även om det förstås bör ske med respekt.

Bert och jag ser vad jag har förstått olika på invandrare.

Sedan länkar jag till olika bloggar. Jag länkar till moderater, kommunister, Bert. De flesta är jag nog oenig med. Men visst...man kanske borde ta sig en funderare på alla länkar. Det kan ju missuppfattas.

Hur som helst: Vad gäller invandrarfrågan står vi nog inte långt ifrån varandra. Jag hör inte hemma till höger överhuvudtaget. Är uppvuxen i sossehem och har röstat på de flesta partier mellan Folkpartiet och Vänstern.