19 september 2009

Min röst går till Frimodig kyrka

I morgon är det kyrkoval. Svenska Kyrkan har de senaste årtiondena fattat beslut som avsevärt försvårat samarbetet med de stora kyrkorna i världen. Svenska kyrkan är idag så flummig att den i ett internationellt perspektiv framstår som en sekt.

Alla kyrkor i världen har Jesus som huvudperson. Kyrkan har många uppgifter, men den viktigaste har i alla tider varit att göra Jesus känd och älskad, samt att hjälpa fattiga och sjuka. Svenska Kyrkan pratar nästan aldrig om Jesus längre och diakonin skulle kunna utvecklas mycket mer.

Därför röstar jag imorgon på Frimodig kyrka. Frimodig kyrka är ett av få partier som nämner Jesus på ett tydligt sätt. Frimodig kyrka vill också bryta den partipolitisering som har skadat Svenska Kyrkan mer än någon kan överblicka. I inget annat land på jorden skulle en kyrka acceptera att politiker utifrån partipolitiska agendor bestämmer över Kristi Kyrka som har ett dokument, Bibeln, och traditionen som grund.

Låt oss rösta bort de vanliga partierna inklusive Sverigedemokraternas grumliga idéer som inte hör hemma i kyrkans värld.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med, jag ska också rösta på Frimodig kyrka!

Bert sa...

Som historiker så borde Jonny för länge sedan insett att kyrkans makthavare har mera gemensamt med de för tiden värdsliga makthavarna än den gud de säger sig företräda.

Så varför röstar du Jonny, är inte denna din handling att medvetet politisera Svenska Kyrkan.

Jonny sa...

Bert: Bra invändning mot mitt röstande. Men jag röstar ju på ett parti som arbetar för att få bort partipolitiken från kyrkan, ett parti vars aktiva brinner mer för kyrkan än för ett parti. Så ser jag det.