9 februari 2010

Kommunalrådet arbetar i huset han inte ville skulle byggas


Ålems Centeravdelning med sin nyvalde ordförande Roland Åkesson motsatte sig en utbyggnad av kommunhuset vid 1980-talets början. Några år senare blev det nybyggda huset hans arbetsplats som kommunalråd. Klicka för större format.
Utbyggnad av kommunhuset
Vid 1980-talets början beslutade Socialdemokraterna och Folkpartiet att man skulle låta bygga ut det gamla kommunalkontoret i Mönsterås. Så blev det sedemera också.

Stora protester
Men protesterna från allmänheten var stora. Bland annat gjordes en namninsamling med 4000 underskrifter emot en utbyggnad. (Jag ska be att få återkomma till detta).

Ålemscentern var också emot en utbyggnad
En grupp som satte sig emot de nya planerna var Ålems Centeravdelning med den nyvalde ordföranden Roland Åkesson i spetsen. Man ville hellre flytta kommunala förvaltningar ner till de tomma lägenheter som då fanns vid Industrigatan (nu Jakobs Gränd).

Kommunalrådet hamnade i det hus han inte ville ha
Turerna kring kommunalhusets utbyggnad stack vanligt folk i ögonen och bidrog kanske till att Socialdemokraterna förlorade kommunalvalet 1985. Segrare i valet blev som bekant Centern. Nytt kommunalråd blev Roland Åkesson som kunde flytta in i det hus han en gång hade varit moståndare till. Och där sitter han än idag. Så kan det gå.

Inga kommentarer: