8 februari 2010

Kung Valdemars segelled gick förbi Vållö


En del av Kung Valdemars segelled gick förbi Vållö utanför Mönsterås. Klicka för större format.
Vållö nämns i medeltida segelled
I Kung Valdemars jordebok från 1200-talet finns den äldsta bevarade beskrivningen av en färdrutt utmed Östersjön. I modern tid har den fått beteckningen Kung Valdemars segelled, efter den danske kungen Valdemar Sejr. I segelledens första del nämns Vållö strax utanför Mönsterås. Eventuellt var de olika färdsträckornas start- och slutpunkter lotsstationer. Texten är på latin men ortsnamnen har gammelnordisk stavning. Nedan en översättning av de första sträckorna:

Från utlengi (Utlängan) till calmare (Kalmar) X ukæsio (10 veckosjöar=40 sjömil). Därifrån till skægge nes (Skäggenäs) II. Därifrån till waldø (Vållö) IV och om man vill följa kusten kan man gå från waldø till runø. Distansen från waldø är I ukæsio.
(Veckosjö = ett gammalt nordiskt mått som angav den distans ett roddarlag klarade innan avlösning eller vila och motsvarade ungefär fyra sjömil.)

Inomskärs
Det man kan notera är att segelleden gick inomskärs, kanske för att dra nytta av sjöbrisen. Men man får också förmoda att fartygen kunde få problem ute på öppet hav. Det var först på 1300-talet och med bättre fartyg som man mer frekvent började segla utomskärs, även om Valdemarsleden även fortsättningsvis användes för handel utmed kusten.


Så här kunde ett skepp se ut från 1200-talet. Vikingaskeppens styråra har ersatts av stävroder. Se även här.

Läs gärna följande intressanta uppsats.

Inga kommentarer: