23 februari 2010

Nytt förstanamn för S i Mönsterås

Robert Rapakko blir nytt förstanamn för Socialdemokraterna
Katarina Johansson kommer att träda tillbaka från posten som Socialdemokraternas (S) förstanamn i Mönsterås. Hälsoskäl anges. Istället är det Robert Rapakko som blir nummer ett. Allt enligt dagens Östran, som inte närmare går in på om detta kommer att återspegla sig även på valsedlarna. Jag finner det något underligt att man kan lansera ett förstanamn redan före årsmötet som ju är först den 18 mars, men jag har kanske missförstått beslutsordningen.

Relativt oprövad
Robert Rapakko är på pappret ett relativt oprövat och orutinerat kort, men man får väl förmoda att han har hängt med ett tag. Han sitter visserligen med i S lokala styrelse i Mönsterås som sekreterare. Men noterbart är att han inte sitter i kommunfullmäktige, utan endast är ersättare i Social- respektive Miljönämnd. Noterbart är också att han ”bara” är 29 år, vilket väl ändå får anses ungt för att vara förstanamn. I förra valet hade han ingen särskilt framträdande roll, utan fick endast fem personröster. I övrigt verkar han vara engagerad i scoutrörelsen och gilla Arto Paasilinna (vilket får anses tyda på vissa humoristiska talanger).

S har valt samarbete
Hur påverkar det här S chanser i valet som utmanare till Centern och Roland Åkesson? Katarina har ju varit kompetent, men lyckades inte utmana Åkesson på riktigt allvar. Några kvinnoröster förefaller S inte ha vunnit där. Hon har också valt en samarbetslinje med Åkessson istället för att utarbeta ett tydligt politiskt alternativ, inte minst i budgetfrågor.

Vilken skillnad gör Socialdemokraterna?
S brist på alternativ och intima samarbete med Centerpartiet gör att jag tror att även Robert Rapakko får det svårt. S har ju varit eniga med C i så mycket att det är svårt att visa väljarna i Mönsterås vilken skillnad S skulle göra i kommunen. Å andra sidan kan kanske Rapakko bli en fräsch utmanare som genom sin relativa ungdom kan vinna en del av ungdomsrösterna. Men börjar man skrapa under ytan så lär man finna att det är samma gamla socialdemokratiska parti som tidigare. Jag tror inte väljarna låter sig luras av enbart ungdomlig framtoning om det inte kombineras med ett tydligt politiskt alternativ.

Vill man verkligen förnya politiken i Mönsterås, så framstår Mönsterås Demokratiska Trygghetsparti därför som ett intressantare val. Läs här.

Inga kommentarer: