12 mars 2010

Arbetsförmedlingen ändrar uppgifter och går till personangrepp

En tjänstetillsättning och en rekryteringsgrupp
För ett par veckor sedan skrev jag om några nyligen tillsatta tjänster på Arbetsförmedlingen i Oskarshamn. Förutom att två av dem som anställdes hade förvånansvärt få högskolepoäng, så noterade jag att en av dem som anställdes var medlem i samma förening som och vän med Mats Johansson som då var högste chef i rekryteringsgruppen. I de papper jag fick från AF i slutet av februari stod klart och tydligt att Mats Johansson ingick i rekryteringsgruppen.


AF påstår efter att en person överklagat plötsligt att Mats Johansson inte ingick i rekryteringsgruppen. Men enligt det brev jag fick från AF i februari gjorde han det.

Delikatessjäv?
Jag funderade på om detta inte var uppenbar delikatessjäv. En person är delikatessjävig om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet, exempelvis vänskapsband. För en myndighet som AF borde det vara självklart att en chef inte är med och rekryterar en privat vän eller föreningskompis.

Den som anser sig jävig ska själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, alltså inte heller i förberedelserna för beslut. Om en jävig deltar i handläggningen kan beslutet upphävas om någon överklagar. Att undvika delikatessjäv handlar inte bara om att undvika fusk, utan också om att undvika misstanke om fusk, snack etc. Alla som känner Mats vet att han inte ens skulle komma på tanken att fuska. Men formella regler skall förstås ändå följas.

Överklagade
En person, Kenneth M Forsberg, valde att överklaga för att få detta ärende prövat med hänvisning till delikatessjäv. Överklagandet ställs till Statens Överklagandenämnd, men först skall AF få en chans att yttra sig, vilket man nu har gjort.

AF:s yttrande - ett konststycke i att slingra sig
AF anser i sitt yttrande att det inte handlar om jäv. Detta trots att den aktuella AF-chefen Mats Johansson är vän med den nyanställde och med i samma förening, trots att AF-chefen i annonsen stod som ansvarig och trots att han medverkade vid anställningsintervjun. Som skäl anger man att Mats bytte geografiskt ansvarsområde den 1 februari och därför hade överlämnat huvudansvaret till sektionschefen i Oskarshamn redan den 17 december, dagen innan sista ansökningsdagen gick ut. Enligt en annan uppgift skulle Mats ha överlämnat ansvaret till sektionschefen i Oskarshamn den 31 januari.

Viktiga frågor
Ändå kan Kenneth visa mejl där en anställd på AF den 11 januari anger att Mats Johansson är rekryterande chef. Så framgår också av det brev jag fick av AF i slutet av februari. Om Mats avsade sig uppdraget redan den 17 december, varför anger då AF i mejl och brev från den 11 januari och den 25 februari att Mats ingick i rekryteringsgruppen? Och varför var han med på intervjuerna? Detta är förstås högst anmärkningsvärt! Den 11 januari och den 25 februari anges han ha varit med i rekryteringsgruppen. Sedan när någon överklagar så påstår AF att han inte varit med i rekryteringsprocessen sedan december, detta trots att han uppenbarligen var med i intervjun. AF anpassar sina svar och yttranden så att det gynnar deras sak.

Att ta hedern från en människa
AF avslutar sitt yttrande med att ägna flera sidor åt att totalsåga Kenneth som yrkesmänniska. Detta är skrivet synnerligen aggressivt och utan sakliga grunder. Det är svårt att tolka det på annat sätt än en hämnd för att Kenneth tidigare har gjort överklaganden och ibland även vunnit ( se här), samtidigt som man vill avskräcka andra från att överklaga. Personalchefen Ingrid Gustafssons yttrande över Kenneth är av en sådan misskrediterande art att den torde upplevas som kränkande även för den mest hårdhudade. Och detta med ord, som om de hade uttalats i privata sammanhang hade varit ärekränkning flera gånger om. I själva verket kan Kenneth uppvisa flera fina arbetsbetyg.

Avslutande sammanfattning
AF är en myndighet med makt som anpassar det man säger beroende på vem man pratar med. Man tvekar inte heller att verbalt dräpa den som upplevs som besvärlig och ifrågasättande. AF uppvisar en stor svaghet som myndighet då man uppenbarligen inte har rutiner som gör att man undviker delikatessjäv. När detta uppdagas anpassar man plötsligt alla fakta till sin egen fördel. Men man nöjer sig inte med detta. Man misskrediterar den man tycker är besvärlig.

Nu inväntas domen från Statens Överklagandenämnd. Kenneth har också anmält de verbala övergrepp som gjordes mot honom i AF:s yttrande.

Tillägg fredag e.m.: Statens Överklagandenämnd har nu fattat sitt beslut och den anser inte att jäv förelåg. De har uppenbarligen accepterat AF:s tricksargument. Ett juridiskt beslut får man förstås alltid acceptera, även om man tycker det är skandalöst. Kenneth avser dock att klaga till EU-rätten. Se vidare hans kommentar till detta blogginlägg. Man ska komma ihåg att när man överklagar beslut på AF så ställs man emot deras juridiska experter som är vana att trixa sig ur svåra lägen. Vi vanliga har alltså ett underläge redan i utgångsläget.


Kenneth M Forsbergs starka känsla för rättssäkerhet har medfört att han har hamnat i konflikt med Arbetsförmedlingen som uppenbarligen har svårt att hantera människor av den kalibern.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jonny är en klok man som är väl införstådd med att det nästan aldrig finns några objektiva fördelar med att belysa maktmisbruk, För den som säger sanningen är priset högt.

För min del är det redan över och har så varit under en tid. Det går inte att "lugga" en skallig.

Jonny är en modig man!

/ Kenneth M Forsberg

Kent L sa...

Ska bli intressant att följa hur det går i "debatten" mellan Af och Kenneth! / Kent

Anonym sa...

Fick nyss klart att Statens överklagandenämnd fattade beslut igår som innebär att de inte anser att Jäv har förelegat. Detta kommer jag givetvis att driva till Eu rätt.
Den kvinna som anställdes har inte fil. kand som anges som krav i annonsen. Däremot anses hennes högskoleutbildning vara jämförbar med de krav som ställs. Således har hon tillräcklig skicklighet för arbetet ifråga. Därmed avslogs min överklagan.

/ Kenneth M Forsberg

Jonny sa...

Tack för infon. Har uppdaterat artikeln med denna information + kommentar.

Förvaltningsjurist sa...

Intressant läsning! Dock tror jag, utan att ha någon direkt insyn eller kunskap om ärendet, att det är i princip omöjligt att driva detta vidare. Vad gäller bedömningen av utbildning behöver kravet på en fil.kand inte vara absolut utan snarare en vägledning, trots att det står att det är ett krav.

Anonym sa...

Hej!
Jag skriver om AF, och även om andra myndighets-utövande instanser och organ i Sverige, t.ex. kommuner, domstolar, JO, JK, etc..
Demokratin och Rättssystemet är satt ur spel, och en författningsdomstol behövs i detta Smålandet.
Vänskapskorruptionen är utbredd.
www.fattiglappen.bloggplatsen.se
Välkommen!