12 mars 2010

Debatten om Roland Åkesson och media lever vidare - Eje Wadebro (Mp) kommenterar

Blogginlägg försvinner snabbt ner på sidan och glöms lätt bort. Vissa ämnen är emellertid av sådan karaktär att de inte genast bör hamna i skuggan. Som min häromdagen publicerade artikel om Roland Åkesson, kommunens hemsida och media. För första gången har en ledande lokal partiföreträdare reagerat på en artikel om den lokala demokratin i Mönsterås. Det är Miljöpartiets Eje Wadebro som i en kommentar ger sin syn på ämnet. Jag publicerar här Ejes kommentar i sin helhet och tackar samtidigt för att någon äntligen vågade stå för en åsikt i denna fråga.

Vi är förvånade att inte fler har reagerat på Roland Åkessons sätt att utnyttjat media. Även media (kommunens hemsida)som är skattefinasierat. Vi kan konstatera redan från 1985 direkt efter maktskiftet hur medvetet informationen från kommunen blev Rolandorienterad och hur andra partiers insatser tonades ner. Man får inte glömma att de flesta besluten sker i samförstånd, men att en person tar åt sig äran. Därför tycker jag att denna analys som finns i J.s blogg är mycket bra.

Vi har bra koll på vad som hänt under 25 år inom kommunen både utåt och bakom kulisserna och man ska inte underskatta vissa tjänstemäns medverkan i mediabilden.
På senare år har RÅ undvikit debatt i fullmäktige och de sista valen har det inte förekommit några valdebatter, vilket bekräftar bilden av envägskommunikation. Vi har även sett samma sak hur våra motioner förminskas och dumpas för att inte få publicitet.
Allt detta är ett bekymmer för lokaldemokratin och som vi kallar speciella förhållanden i Mönsterås kommun.

Eje Wadebro Mp

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det som är känt, åtminstone lärde jag mig det via läraren på journalistutbildningen, är att Åkesson har arbetat som journalist för Östra Småland. Därför ansågs det redan för fem år sedan vara mer än märkligt sammanträffande att hans åsikter fick gehör i nämnda tidning så gott som varje vecka...Å andra sidan...en nyhet är en nyhet och en fd yrkesverksam journalist borde kunna servera sina tidigare kollegor ett och annat uppslag varje vecka som ju faktiskt är en nyhet....Eller har jag fel...jag som inte kan sägas vara helt olik Åkesson i detta sammanhang..../ Kenneth M Forsberg

Jonny sa...

Att han som Centerpartist skulle ha skrivit för socialdemokratiska Östra Småland verkar ju lite konstigt. Men man vet ju aldrig. I den intervju jag har tillgång till anger han endast Kalmar Läns Tidningar.

Bengt Turfors sa...

Inlägg om demokratien i Mönsterås.
Demokrati är ett styrelseskick, där makten utgår från dess medborgare via allmänna och fria val.
Fritt efter Wikipedia.

Nästan 50% av invånarna i Mönsterås röstar på centerpartiet i komunalvalet.
I valet till riksdagen har centerpartiet har man dryga 10%. Jag föreställer mig att några röster spiller över från kommunval till riksdagsval. Gissningsvis 2 till 5%. Centerpatister i Mönsterås kan man tro att det finns max 10 %. Övriga nästan 40% skulle troligen rösta på alla andra partier.Både socialdemokraterna, vänstern, mp och de borgerliga.

Alla vi i kommunen vet också att det är Roland Åkesson som är omtyckt och drar röster till sitt parti. Nog får man säga att det är i fria val man väljer Åkesson.

På samma sätt finns det parier som är underrepresenterade i Mönsterås. Det kan mycket väl vara så att det är deras valda ombud som skrämmer bort väljare. Nog är väl det demokrati.

Med slutsats av detta tycker jag inte att man kan säga att vi har lite demokrati i Mönsterås. Jag vill istället påstå att med grundval av valresultatet har vi mer demokrati i Mönsterås än i de flesta andra partier. Makten utgår från dess medborgare.

Vi kan tycka att Roland Åkesson är alltför populär, ellar att han suttit på sin post för länge. Men Demokrati är det.

Jag som jobbat nära honom och dessutom har pricipiellt en annan politisk ideologi, vill påstå att han trots allt inte utnyttjar sin starka ställning så som många andra skulle ha gjort. Han är trots allt mycket för breda lösningar.

Jonny sa...

Tack för kommentaren Bengt! Du har bra argument. Det jag framför allt vänder mig emot är hur det blir fokus på en person, hur media används och farorna med att sitta så länge som han gjort. Demokratiskt vald - ja. Demokratiskt dilemma - ja.
I övrigt har jag inga synpunkter på Roland som person. Han har alltid behandlat mig bra, trots mina kritiska synpunkter. Men i en så tyst kommun som Mönsterås behövs besvärliga kritiker som Eje och undertecknad.

Eje Wadebro sa...

Bengts kommentar
belyser på ett utmärkt sätt mitt inlägg om vissa tjänstemäns medverkan till mediebilden av Roland. Och naturligtvis ska kommunen ledas efter valresultat, men det förutsätter alla alla partier har samma förutsättningar. Beroende på omfattningen och hur man filtrerar informationen kan folk påverkas. Detta är inte i säg kanske något unikt.
Bengt bekräftar också att han har varit i symbios med Roland, något som jag har fått erfara som facklig representant.

Eje wadebro Mp