2 mars 2010

Holms kiosk är riven


En kultförklarad hållplats från barndomen är borta. Holms kiosk på Bryggerigatan är riven.

Holms kiosk kom på plats 1959. Kioskens innehavare, Lennart Holm, hade tidigare haft en kiosk ungefär där nuvarande Algotsparkeringen ligger. Men när man skulle bygga Torghallen så flyttade man den kiosken till hörnet Industrigatan/Torggatan/Åsevadsgatan. Den kiosken övertog en man som hette Lage, medan Lennart fick en helt ny kiosk vid Bryggerigatan.


Holms kiosk på plats 1959. Det äldsta fotot jag har hittat.


Lennart Holms gamla kiosk vid nuvarande Algotsparkeringen flyttades till hörnet Industrigatan, Torggatan, Åsevadsgatan och övertogs av en annan man.


Orsaken till alla turer med kioskerna var att man skulle bygga en ny butik där den första kiosken stått. Sedermera kom butiken att heta Torghallen.

Läs gärna den intervju som jag gjorde med Lennart Holm förra sommaren.

Inga kommentarer: