18 mars 2010

Stranda Hembygdsförenings arkiv – en lokalhistorisk skatt


Stranda Hembygds-förenings arkiv fick sina nuvarande lokaler 1993. Handlingarna går från golv till tak.

Nya lokaler 1993
Det var 1993 som Stranda Hembygdsförening flyttade sitt arkiv från gamla församlingshemmets källare till den sk ”Bunkern” vid hembygdsgården i Elgerum.

Unikt arkiv
Arkivet är onekligen en unik skatt(gömma) för den som är intresserad av Mönsteråsbygdens historia. Där återfinns en omfattande fotosamling, tidningsklipp från i stort sett hela 1900-talet, bilder och fakta från den gamla köpingen och byarna i Mönsterås socken, arkiv från nedlagda företag och föreningar, nedtecknade minnen och skrönor, kartor, sjöfartspärmar, familjearkiv och diverse kuriositeter. Under åren har man också utarbetat en arkivförteckning, som förutom i arkivet, även finns på kommunbiblioteket och på Kalmar Läns Museum.


I arkivet finns exempelvis tidningsklipp från nästan hela 1900-talet.

Thure Räfsgård
Mannen som skapade och ordnade arkivet heter Thure Räfsgård. Han är, förutom välkänd folkskollärare emeritus, sannolikt den person som de flesta mönsteråsare mest förknippar med Stranda Hembygdsförening. Utan hans entusiasm och målmedvetna arbete hade arkivet inte blivit så högkvalitativt som det idag är. Även Sven-Eric Nelsson har lagt ner mycket arbete för att hålla arkivet i ordning.

En ny fas
Nu går arkivet in i en ny fas – datoråldern - då delar av handlingarna skall digitaliseras. Tanken är att en bredare allmänhet på ett smidigt sätt skall kunna ta del av arkivets innehåll via Internet. Det är också ett sätt för föreningen att väcka de yngre generationernas intresse för hembygden. För dom som har vuxit upp med Internet blir tröskeln förstås låg, om man bara genom några få klick kan hitta information om sin hemby eller sitt barndoms hus. Låt vara att det finns en speciell atmosfär i arkiv som inte kan återges digitalt.

Det brukar heta att alla har rätt till sin historia, till det förflutna. Det är en viktig insikt att vara rädd om och att arbeta för.


Arkivet ligger i den sk "Bunkern".


I arkivet finns handlingar som belyser en mängd aspekter av Mönsteråsbygdens historia.


Här är en karta som visar Mönsterås Köping med Kuggås från 1860-talet.

1 kommentar:

Ej Cp men realist sa...

Detta tycker jag var en trevlig artikel.

Roligt att Ture får ett välfökänt erkännande.

Bengt