10 oktober 2010

Fågeltornet vid Sylten

Gick en höstpromenad bort till fågeltornet vid Sylten för att blicka ut över Bielkeättens gamla Kråkerumsdomäner.


Betesmark med kor.


En trollslända använde sina sista timmar i livet till att njuta i solen.


EONs tomt såg hemskt stökig ut och gick inte väl ihop med naturområdet runt omkring.

3 kommentarer:

Eje Wadebro sa...

Fågeltornet vid Sylten har en förhistoria och kunde ha hamnat på en annan plats. Det är i sig trevligt med det nuvarande fågeltornet men har inte det mest optimala läget med tanke på fågelivet vid Sylten och strandängarna vid Östra Kråkerum.
Jag föreslog tidigare en plats vid det stora flyttblocket vid Kråkerumsvägen där man kunde få en runt om sikt med många fler möjligheter till fågelskådning och landskapsbetraktande.Här har Oskarshamns fågelklubb haft fågelskådning i många år.
I vanlig ordning var förslaget inte politiskt gångbart utan "HSB" bestämde att det skulle avslås och sedan gjorde han på samma vis som med vårt förslag våtmarken vid Sylten att man lät det vila ett tag och sedan tog man upp det som eget förslag.Sådan är politiken i Mönsterås

Anonym sa...

eje!
ofta får man avslag på motioner för att de inte är genomförbara just för stunden, men med tiden så kanske pusselbitarna faller på plats.har vid flera fullmäktigemöten hört att du blivit lovad att man skall titta vidare på dina motioner och tar till sig dina ideer. sylten har ju t.ex drivits som ett projekt och kommunen har igentligen bara hjälpt till, resten har andra styrt med.

Eje Wadebro sa...

Man kan kanske tycka att en tanke på en idé kan mogna efterhand. Och det positiva är att det så småningom blir utfört.
Men tittar man noga på motionssvaren så ser man utan att vara konspiratorisk hur C-ledningen försöker undvika förslagen. Vi har 25års erfarenhet av detta och det är först nu som även andra partier förstår hur illa det är. Det man kan fundera över är hur Mönsterås framtid kommer att se ut om man gömmer alla bra förslag bara för ett partis egenintresse? Och det pågår fortfarande och senaste gäller det våra föslag om vattenplanering och inte minst om besöksnäringarna. Det senare är ett kanonförslag och mer detta vid annat tillfälle.