9 oktober 2010

Hästparad på Storgatan


En hästparad på Storgatan (okänt år). I det närmaste huset låg då Ellen Anderssons charkuteriaffär och något som jag tolkar som Ernst Forsell Skrädderi Affär. Vad gäller de andra husen så har jag svårt att tyda skyltarna. Det mellersta huset ägdes annars någon gång under 1900-talet av skräddare Josef Karlsson. På gården fanns också Klingbergs bageri till en början. Jag tror också att Anna Nilsson hade café där tidigt 1900-tal, och möjligtvis står det Anna Nilssons Café på skylten. Huset längst bort kalldes det Nygrenska eftersom det ägdes av bokbindare Nygren som där hade pappers- och leksakshandel. Detta hus inköptes 1944 av Stranda Härads sparbank som sedermera lät riva huset för att uppföra sitt nya bankhus.

Inga kommentarer: