8 oktober 2010

Myten om Roland från ingenstans - Så kom Roland Åkesson (C) till makten i Mönsterås


Roland Åkesson har styrt Mönsterås som kommunalråd i 25 år. Men hur kom han egentligen till makten? Stämmer myten att Roland kom från ingenstans och att han helt otippad blev kommunalråd? Jag försöker idag ge ett svar. Bilden ovan visar att Roland Åkesson representerade Centerpartiet i valrörelsens lokala debatt redan 1982. Efter artikeln kommer några tidningsartiklar från 1980-talet.

Bakgrund
Socialdemokraterna hade styrt Mönsterås sedan 1962. Folk hade börjat tröttna på de hårdföra Socialdemokraterna i Mönsterås som allt mer sällan lyssnade på medborgarna, utan styrde i en värld för sig själva.

1985 straffade det sig. S förlorade tre mandat, varav två gick till folkpartiet och ett till Miljöpartiet. Miljöpartiet blev därmed vågmästare. De borgerliga fick 23 mandat, vänsterblocket 24 och Miljöpartiet 2. Miljöpartiet valde att stödja Centerpartiet som hastigt och lustigt kom till makten trots att man hade gjort ett sämre val än 1982. I antalet röster hade de borgerliga och Miljöpartiet faktiskt 18 röster färre än vänsterblocket. Centerpartiets stora uppgång började först 1988.

Myten om Roland från ingenstans
Men hur blev Roland Åkesson kommunalråd vid en ålder av endast 32 år? Stämmer myten att han var helt okänd och kom från ingenstans? Stämmer det att ingen av de mer erfarna i Centerpartiet ville axla kommunalrådsposten varvid Roland trädde fram på scenen och fyllde det maktvakuum som uppstod?

Tidig politisk karriär
Faktum är att Roland Åkesson inte alls var okänd 1985. Tvärtom hade han då en redan lång politisk karriär bakom sig. Redan som 14-åring gick han 1967 med i CUF i Läckeby där han då bodde. I början av 1970-talet blev han ombudsman för Centerpartiet i Kalmar län. 1976 kom han in i fullmäktige i Kalmar, samtidigt som han blev politisk redaktör för centertidningen Kalmar Läns Tidning.

Ordförande i Ålemsdistriktet och invald i fullmäktige
1979 flyttade Roland med familj till Solberga utanför Ålem. Redan efter ett par år, 1981, blev Roland vald till ordförande i Centerpartiets Ålemsdistrikt. Och i den lokala valdebatten mot S 1982 ingick Roland bland de tre som representerade Centerpartiet. Samma år valdes han in i Mönsterås kommunfullmäktige.

En av partiets talesmän inför valet 1985
Redan före valet 1985 framträder Roland alltså som en av de ledande inom Centerpartiet med maktbas i det starka centerfästet Ålem. Och i valrörelsen 1985 är han återigen ett ansikte utåt. Även denna gång var Roland en av de tre personerna som representerade Centerpartiet i den lokala valdebatten. De övriga var Axel Petersson och Sivert Carlsson. Han framträder också som partiets talesman i lokalpressen vid något tillfälle, vilket tyder på en central position i partiet lokalt. Man kan med fog hävda att ett visst generationsskifte redan hade påbörjats inom partiet.

Roland är genast med i förhandsdiskussionerna
Direkt efter valet skriver signaturen en ”fd sosse” en insändare där Miljöpartiet anmodas stödja Roland Åkesson som blivande kommunalråd. Det visar att han redan från början framstod som en trolig kandidat till posten.

Turerna mellan S och MP banar väg för C
När tidningen först skrev om valresultatet så verkade man utgå ifrån att Socialdemokraterna skulle fortsätta regera, men ganska snart insåg man att Miljöpartiet hade en vågmästarroll som man tänkte nyttja. Miljöpartiets ledare Eje Wadebro har själv berättat här på bloggen att han vände sig till S för förhandlingar, men att S inte skickade sin ordförande, utan ”en rektor”. Denna nonchalans kan ha kostat dem Miljöpartiets stöd.

Någon månad efter valet stod det klart att Miljöpartiet skulle stödja den borgerliga sidan i en allians som man kallade Mönsterås Framtid. Redan då nämndes Roland Åkesson och Sivert Carlsson som de troligaste kandidaterna till kommunalrådsposten.

Lokalpressen fokuserar inte på kommunalrådsfrågan
Noterbart är att tidningen inte gjorde någon större sak av kommunalrådsfrågan, utan mer fokuserade på vem som skulle bli ordförande i kommunfullmäktige! Tidningen höll en förvånansvärt låg profil i denna fråga som idag skulle ha gett oss spaltkilometer.

Centerpartiet bestämmer sig
Någon gång de två första veckorna i november förefaller det ha stått klart att Roland Åkesson skulle lanseras som kommunalråd. De exakta turerna kring detta skriver inte tidningen om, men Centerpartiet hade uppenbarligen ett internt möte. Men dessvärre kan vi i nuläget inte få svar på huruvida Roland blev kommunalråd enbart på grund av att de äldre vägrade. Inte heller får vi veta om det förekom någon maktkamp mellan Centerpartiets lokalavdelning i Mönsterås där Sivert Carlsson bör ha varit ledande och Ålemscentern där Roland var ordförande. Det vi däremot kan säga är att Roland inte alls var den okända doldis som man ibland har påstått. Tvärtom hade han varit ett ansikte utåt för partiet både i valrörelsen och direkt efter valet, ja ända sedan början av 1980-talet.

Förvånansvärt nog så gör tidningen inget reportage om Roland Åkesson förrän han gör sin första dag på jobbet i början av januari 1986. Då får vi bland annat veta något om vad han har gjort tidigare i livet, och det är således bilden av en förhållandevis etablerad 32-åring som målas upp.

Myten kan avlivas
Myten om den okände Roland Åkesson torde därmed kunna avlivas. Hur de interna diskussionerna gick i partiet har dock inte gått att utröna just nu. Kanske kan det bli en framtida artikel.

De som en gång lyssnade...
Som en ödets ironi kan sägas att en av Rolands och Centerpartiets viktigaste demokratiska punkter 1985 var att erbjuda vice ordförandeposterna till Socialdemokraterna – en fin demokratisk gest. S hade själva fört en annan politik och utnämnt S-folk även till viceposterna. Därför vägrade de att acceptera erbjudandet. Idag förefaller S ha accepterat att besitta viceposterna. För 25 år sedan var det Centerpartiet (tillsammans med FP och MP) som stod för den lyhörda demokratiska förnyelsen i Mönsterås. Idag har makten stelnat och det behövs en ny generation politiker som återigen är beredda att lyssna. För de som en gång lyssnade har slagit dövörat till.


Redan 1981 blev Roland Åkesson ordförande i Ålemsdistriktet.

Roland Åkesson engagerade sig i valrörelsen 1985, vilket inte tyder på att han var okänd.


Här uttalar sig Roland i tidningen före valet 1985, vilket tyder på makt inom partiet.


Roland var en av tre centerpartister som deltog i debatten mot S före valet 1985.


Del 2 av artikeln ovan.I en insändare bara några dagar efter valet framför en fd sosse åsikten att MP bör stödja Centerpartiet och Roland Åkesson som kommunalråd.


Miljöpartiet blev vågmästare.Lokalpressen verkar ändå utgå ifrån att Socialdemokraterna skall regera vidare.
Förhandlingar och diskussioner om poster följde.

Del 2 av artikeln ovan.

Efter någon månad stod det klart att MP skulle stödja Centerpartiet.
Lokalpressen fortsätter skriva om det stundande maktskiftet.
Del 2 av artikeln ovan. Roland och Sivert lyfts fram som tänkbara kommunalråd.


Annars fokuserade lokalpressen mest på vem som skulle bli fullmäktiges ordförande.Ett par veckor in i november stod det klart att Centerpartiet skulle lansera Roland Åkesson som kommunalrådskandidat.


Ett av Rolands första utspel som tilltänkt kommunalråd.
Den första egentliga artikeln om Roland Åkesson dröjde ända till januari 1986 då han formellt tillträdde posten som kommunalråd.


Del 2 av artikeln ovan.

4 kommentarer:

Eje Wadebro sa...

Vi sa efter valet 1985 när vi blev vågmästare att gå ut förutsättningslöst åt båda håll och i första hand se vad för erbjudande vi skulle få i form av antal platser i nämnder och styrelser. Något som vi tyckte var rimligt. Detta oavsett spekulationer i pressen. Som jag nämnt tidigare så gick förhandlingarna snett vid två tillfällen med socialdemokraterna. Anmärkningsvärt var att dåvarande kommunalråd inte var med i förhandlingarna. Centern hörde av sig tidigt och var på ett konstigt sätt välinformerade om förhandlingspositionerna. I det läge trodde vi att Sivert Carlsson var det blivande kommunnalrådet. Överraskande var budet Roland Åkesson och det var till synes väl förberett. Maktskiftet skedde i form av en teknisk valsamverkan men det dröjde inte många månader så var miljöpartiet inte vatten värda för centern. I 25 år har sedan det varit ett trixande med våra motioner och annat vad som har med den lokala demokratin. vilket gör att det finns inget större förtroende centerledningen. Vidare finns ett Watergate låt oss säga "Monstergate" som gör att vi är utomordentligt kritiska till hur förhandlingsuppgifter vid den tiden hamnade i fel händer. Detta blev tyvärr känt efter ett par år.
Och det är ovanligt tyst om våra påståenden.

Anonym sa...

Det är otroligt vad lik Mönsterås starke man är Svinarps starke man. Undrar hur många mutmiddagar han och svinfarmarn på Kråkerum har blivit bjudna av Södra Skogsskövlarna. Hur kunde han få bygga industriområdet och bassängen Rolandshovsbadet vid Munken på det finaste naturområdet i Mönsterås. Var det för att sätta åt miljöpartiet och visa vem som har makten.

Jonny sa...

Tack för kommentarerna!
Eje: Som du vet kan jag ju inte skriva om den där skandalen. Annars håller jag med dig om att det är på en nivå som slår det mesta. Syftet med denna artikel var bara att ta reda på om Roland var så okänd som jag har hört. Jag får av artiklarna jag hittat uppfattningen att han redan 1981 fick en central position i partiet då han blev Ålemscenterns ordförande etc.

Anonym: Ja, när Roland kom till makten 1985 så framstod han som den öppna lyssnande demokraten. Idag vet vi ju att det har skenat iväg åt det andra hållet. Tyvärr. Kan bara instämma.

Eje Wadebro sa...

Det finns inget att invända vad som har sagts. Den stora tystnaden kring "Monstergate" är talande och bekräftar tillsammans meeror påd annan information vad som hände vid maktskiftet. Det börjar ännu mera bli aktuellt med en förnyelse av kommunledningen då vi ser det mesta går i 30 år gamla spår. Under denna tid har vi inte haft några lokala valdebatter som skulle vara upplysande för väljarna. Man kan undra vad detta kan bero på.