26 juli 2011

Folkparken som aldrig blev av

Folkparken som försvann och folkparken som aldrig blev av
Från tidigt 1900-tal fram till början av 1960-talet hade Mönsterås en festplats/folkpark på området där Parkskolan ligger idag. När så kommunen behövde utrymme för att bygga en ny skola så vägrade först folkparkföreningen att flytta parken. Kommunen gav då föreningen ett erbjudande att få en ny folkpark på Nynäs som enligt första budet skulle stå färdig våren 1961 och kosta 100 000 kr, något som folkparkföreningen accepterade.

Men någon folkpark på Nynäs blev det inte. Kommunen förefaller i sista stund har dragit sig ur projektet som med tiden hade växt och skulle kosta drygt 1 miljon. Folkparkföreningen fick istället nöja sig med ett startskott på 25 000 kr som man fick i mars 1963. Om allt detta kan man läsa i de kommunala protokollen och i min bok om Mönsterås historia som kom ut i vintras.
Men orsaken till varför det inte blev någon ny folkpark är höljd i dunkel eftersom de kommunala protokollen tiger om just detta. Kan det ha berott på att kommunens ekonomi började bli dålig? Kan det ha berott på ett politiskt maktskifte i kommunen 1962? Drog andra medfinansiärer sig ur? Magnus Ekwall visade mig några sidor i tidningen FIB Folket i Bild 1961 nr 28. Där finns ett utförligt reportage om den kommande folkparken i Mönsterås som visar att planeringen hade kommit väldigt långt och att det fanns en detaljerad plan för området. Dessutom verkar alla partier ha varit eniga. Läs artikeln nedan. Alla sidor blir större om man klickar på dem en eller två gånger.

Artikelns första sida handlar inte specifikt om Mönsterås, men visas ändå för sammanhangets skull.

Här påbörjas beskrivningen av Mönsterås planerade folkpark. Notera att tre gamla timmerhus skulle flyttas hit från köpingen.
Teckning som visar hur det var tänkt att bli vid Nynäs.

Här får vi veta mer om planerna. Notera den nedersta bilden som är helt unik och visar entrén till den gamla folkparken vid dagens Parkskola. Jag har aldrig tidigare sett entrén.

Inga kommentarer: