3 april 2012

Solhem aktuellt igen

S ville göra om Solhem till äldreboende
Såg att Socialdemokraterna ville skapa ett kulturcentrum med ungdomshus runt det nya biblioteket genom att även nyttja Centralskolan och gamla biblioteket för detta ändamål. Nu fick man inget gehör för det här i fullmäktige, men jag förstår tanken, även om jag kanske inte riktigt håller med fullt ut denna gång. I deras koncept ingick att göra om fritidsgården Solhem till ett äldreboende.

Donatorns vilja utesluter äldreboende
Just vad gäller Solhem så kan man inte agera hur som helst eftersom man måste ta hänsyn till donatorns vilja.
Solhem tillkom genom en donation och kommunen torde vara bunden av donatorns vilja som regleras i en stiftelse. 1925 visade det sig att grosshandlare Jacob Johansson hade skänkt en stor del av sin förmögenhet och skapat stiftelsen Solhem. Hans vilja var att man vid hans gård, som låg vid nuvarande Solhem, skulle skapa ett hem för föräldralösa barn. Tiden gick och först 1966 gjorde man något. Tiden hade då sprungit ifrån barnhem och det blev istället en ungdomsgård, som väl låg i linje med donatorns intentioner (om detta har jag redan skrivit här och här).

Man kan väl lugnt konstatera att donatorns vilja att hjälpa föräldralösa barn bättre uppfylls genom en fritidsgård än genom ett äldreboende. Låt vara att de äldre oftast är föräldralösa.

3 kommentarer:

Spader Ess sa...

Tycker själv att Solhem som sådant har fyllt en otroligt viktig funktion genom åren, även om jag inte har någon direkt egen anknytning till det.

Dock kan jag tycka att själva placeringen av ett ungdomshus/gård är ganska oväsentlig så länge det inte placeras allt för långt ut i periferierna.

För mig är funktionen mer viktig än placeringen och jag tror nog att om man kunde fråga gubben Johansson i frågan tror jag nog att han skulle bry sig mer om att ungdomar har någonstans att hålla till överhuvudtaget, annars får man nog mest se det som ett sätt att betala för att bli ihågkommen själv. :-)

Har själv lobbat för ett typ av Kulturcenter för alla åldrar här i min nya hemkommun, Sollentuna, då jag tror att just kultur/konst mår bra av korsbefruktning även över åldersgränserna.

Jonny sa...

Ja, ett kulturcentrum för alla generationer tror jag på, och det kanske hade varit ett bra argument för att ha det samlat runt nya biblioteket.

Jonny sa...

Ja, ett kulturcentrum för alla generationer tror jag på, och det kanske hade varit ett bra argument för att ha det samlat runt nya biblioteket.