2 april 2012

Ta chansen att påverka kommunen vad gäller mekaniska verkstaden på Kuggås

Senast imorgon måste man lämna in synpunkter till kommunen vad gäller detaljplanen för Norrbacken 3 på Kuggås, där kommunen vill riva den gamla unika Mekaniska verkstaden och smälla upp villor. Nedan följer min överklagan. Du får gärna använda mina ord när du lämnar in synpunkter till kommunen. Överklagan ska ställas till adressen jag anger, men kan lämnas in i kommunens brevlåda vid entrén eller i receptionen.


Till
Mönsterås Kommun
Byggnadsnämnden, Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS

Överklagan
Härmed överklagar jag detaljplanen för området Norrbacken 3 där den sk Mekaniska Verkstaden ligger på Kuggåsvägen, där rivningen utgör en förutsättning för att detaljplanen skall genomföras. Jag begär härmed att detaljplanen skall upphävas i den del som avser rivningen av den sk Mekaniska verkstaden.

Motivering
Byggnaden utgör en viktig del av 1900-talets industriella kulturarv i Mönsterås, är allmänt omtyckt av allmänheten och används. Både Länsstyrelsen och Kalmar Läns Museum konstaterar att "Mönsterås forna köping utgör som helhet en värdefull kulturmiljö vilket bl.a. avspeglas i att området utgör del av ett riksintresse för kulturmiljövården. De äldre industrier som ingår i denna miljö utgör ett värdefullt inslag i den samlade stadsbilden. Det gäller särskilt de verkstäder och industribyggnader som ligger ned mot hamnen utmed Sjögatan och Kuggåsvägen." Hänvisar även i övrigt till de synpunkter som kommit från Kalmar Läns Museum och Länsstyrelsen i det avseende som gäller kulturhistorisk miljö.

Myndigheterna lyfter alltså särskilt fram de industrier som ligger utmed Sjögatan och Kuggåsvägen. Mönsterås Kommun har i sin detaljplan inte tagit tillräcklig hänsyn till områdets och den äldsta byggnadens kulturhistoriska värde.

Industrilokalen byggdes 1918 och fram till 1922 drev Emanuel Gustavsson mekanisk verkstad där. Verkstaden övertogs sedan av familjen Abrahamsson som drev Mönsterås mekaniska verkstad där under lång tid. Så sent som vid 1960-talets början drev Valdemar Abrahamsson verkstaden. Under en tid tillverkades båtmotorn Pärlan i huset – en mycket välkänd motor som användes i hela Norden. Kommunen köpte huset 1964 och har använt det som kommunalt förråd, även om en del av byggnaden verkar ha hyrts ut. I samma hus har nämligen BE-GE bilverkstad varit och därefter Kuggås bilservice och Granaths plåtslageri.

Mönsterås den 2/4 2012                                              


Den här bilden använder också Mönsterås kommun. Underligt då jag hittade den på en glasplåt för några månader sedan och då publicerade den på bloggen. Nå, bilden är ju fri.2 kommentarer:

Jan Walter sa...

förmodligen löjligt dyr och svår uppgift men skulle man inte kunna flytta den till tex Hembygdsparken?

Jonny sa...

Flyttning av byggnader kan man ju alltid överväga om alternativet är en rivning. Men som du säger, en flyttning av en tegelbyggnad kostar nog mer än det smakar. Utan att vara insatt, så kan jag tänka mig att flytt av trähus är något enklare.