18 april 2012

Väntans tider är snart över...

Snart skriver jag under...
Jag har gått i väntans tider, men nu är det snart dags. Nä, jag ska inte bli fotbollsspelare. Vilken dag som helst skriver jag under anställningshandlingarna. Efter två år inom FAS 3 på Mönsterås hembygdsgård, blir jag nu anställd på riktigt av Stranda Hembygdsförening.

Hur lång tid det blir vet jag förstås inte, men skillnaden mellan att jobba inom FAS 3, som ju måste vara bland det mest förödmjukande en västerländsk regering har hittat på gentemot arbetslösa i fredstid (där den arbetslöse arbetar för samma ersättning som den som inte jobbar och där arbetsgivaren får 5 000 kr per månad) och att vara anställd med kollektivavtal är milsvid känslomässigt. I mitt fall är det en ideell förening som gör något vettigt med pengarna, men regeringens koncept är kort och gott inte bra.

Utveckla
Jag har alltså redan jobbat två år för föreningen, men nu blir det möjligt att ytterligare utveckla de delar där jag har ansvar – tillgängliggöra arkivet för den historieintresserade allmänheten, sköta hemsidan, ge service gentemot allmänheten vilket brukar innefatta en del forskning i arkivet och så kanske utveckla samarbetet med skolorna.  Ja, det ska bli roligt att försöka inspirera till ökat historiskt engagemang och ny forskning om bygden. Och troligen får jag tillbaka lite av den glöd jag hade för något år sedan. Jag jobbar alltid bäst när jag får ganska stor frihet (och frispråkighet) inom ramarna.
Stranda Hembygdsförening har omkring 1 100 medlemmar som återspeglar en bredd av insikter och kompetenser, vilket känns spännande. Det som behövs är förstås påfyllning underifrån, för det är väldigt mycket jobb som behövs för att hålla hela hembygdsgården i skick, ordna med evenemang, guida, ha utställningar m.m.
Stadgarna i fokus
Som anställd tycker jag det är viktigt att ha stadgarnas andemening införlivad i det jag gör, så att man inte förlorar fokus, utan ser sin del i helheten. Föreningen finns ju inte till för sin egen skull, utan fyller en funktion i samhället. Så jag tänker mig att allt jag gör enligt det uppdrag jag har fått, är helt i linje med de stadgar som säger att föreningen skall ”värna om och väcka intresse för hembygdens nedärvda kultur- och naturvärden” bland annat genom att ”aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.”
Ah, känner redan hur inspirationen kommer tillbaka.

Inga kommentarer: