8 april 2012

Vattentornet och briggen Maria

Mönsterås vattentorn har idag sin kommunlogotyp på den rundade väggen. Det var 1998 som kommunen bytte logotyp. Dessförinnan vill jag minnas att det var "Här mås i Mönsterås-måsarna" som prydde vattentornet. Fartyget är briggen Maria som hade Mönsterås som hemmahamn omkring 10 år kring sekelskiftet 1900. Se mer här.

Vattentornet började byggas hösten 1959 och stod färdigt sommaren 1960.
Artikel 1959.

Inga kommentarer: