17 juni 2012

Skyltar i Mönsterås II - Patriks Herrmode

Dagens skyltar sitter eller har suttit vid det hus som idag hyser Patriks Herrmode. I huset har det varit herrekiperingsbutik och skrädderi i ett par tre generationer. Under slutet av 1800-talet fanns där ett hotell med krog - "Nobis" (som sedermera flyttade till huset där Hvita Hästen ligger idag). Där har även funnits flickskola och bleckslagarverkstad. Den senare drevs av guldsmed Johnsson. Så småningom öppnade Harry Nilsson herrekiperingsbutik där. Butiken övertogs senare av sonen Carl Henry Nilsson.

Patrik har här slagit till med apostrof före genitiv-s - ett numera vanligt fel som väl beror på engelskt inflytande. "Patriks Herrmode" hade varit det rätta.

Här ser vi skyltar från Harry Nilssons tid - dels Harry Nilssons affärsskylt, dels en "Tvätta Kemiskt" på väggen. Till vänster ser vi Harry Nilsson, därefter Signe och sonen Carl-Henry. 1930-talet.

Harry Nilssons från en annan vinkel. Notera även de andra vackra skyltarna i bakgrunden.

Från Carl Henrys tid. Önskar jag hade haft en bättre bild på denna skylt.

Inga kommentarer: