4 juli 2012

Hyreskund eller hyresgäst

Mönsterås Bostäder kallar mig numera hyreskund och inte, som förr, hyresgäst. Man kan kanske tycka att det inte är så mycket att reagera på, men det säger ändå mycket om vår tid och hur den gamla allmännyttan har förändrats. Gäst är ett varmare och trevligare ord än kund. En gäst ska ha det så bra som möjligt. Omhändertas. En gäst får ta del av allt huset har att erbjuda. Man gör allt för att gästen ska trivas, även om det kostar. Ordet kund är striktare, mer formellt och har en juridisk dimension. Där finns inte den familjära ton som förr kunde finnas mellan hyresgäst och bostadsbolag.

Utvecklingen från gäst till kund speglar väl utvecklingen av Mönsterås Bostäder och andra kommunala bostadsbolag. En gång gav de människor, även mindre bemedlade, en chans att få ett bra boende till rimlig hyra. Och man delade solidariskt på kostnader för uppvärmning och vatten. Bostadsbolaget var ditt eftersom det var kommunalt. Idag har bostadsbolagen krav på sig att vara marknadsanpassade och väger inte på något sätt in "kundernas" sociala och ekonomiska belägenhet.

Inga kommentarer: