17 augusti 2012

"Kansliet" - ett av Mönsterås äldsta hus


På Häradshövdingegatan ligger "Kansliet" - ett av Mönsterås äldsta hus. Vildvinet växer sedan årtionden utmed ena gaveln på det allt mer förfallna huset. Det sägs vara från 1700-talet. Personligen tror jag det tillkom i samband med att man byggde Tingshuset 1797 - alltså vid 1700-talets slut eller början av 1800-talet. Då tillkommer en del hus med anknytning till tinget - alltifrån häradshövdingebostad till häkte och kansli. Kanske kan husets benämning "Kansliet" åsyfta att där en gång jobbade tjänstemän med anknytning till tingshuset. Bara för några årtionden sedan fanns i ett av rummen järnringar i väggen, vilket kan vara en rest från tiden då misstänkta brottslingar tingsfördes här. I modern tid har husets använts som lagerlokal av Bröderna Pettersson, samt varit samlingslokal för politiska och fackliga möten. ABF ska ha haft sitt bibliotek här en period. Jag vet inte vem som äger huset idag och om det finns några renoveringsplaner.


Tidigare fanns Mönsterås enda handdragna fönster på övervåningen. Vet inte om de sitter kvar.


Huset från västra sidan.

Kartan från 1869.

Tavla av Folke Lundgren som utgått från foto från 1915. Kansliet ligger i höger bildkant. Mitt i bild ser vi det gula häktet.


1 kommentar:

Unknown sa...

Intressant Jonny. Detta kan vara något att titta mer på och försöka ta reda på byggår och liknande. Är det ifrån 1700talets slut eller 1800talets början så anser jag att det är något värt att bevara för köpingen och så länge som möjligt hålla dess historia levande.

Många städer är allt för snabba med rivning, eller allt för långsamma och blinda för bevaring och forskning.