18 augusti 2012

Ett halvår utan huvudbibliotek

Mönsteråsarna får klara sig nästan ett halvår utan bibliotek, enligt Barometern/OT. Det har blivit för mycket fukt i det nya bibliotekets betonggolv, så nu får man göra om och göra rätt. Kan man då inte vara kvar i det gamla biblioteket under tiden? Nej, för det har man visst redan lovat bort till ensamkommande flyktingbarn, innan man hade säkrat det nya bibliotekets status. Det här ger förstås upphov till många frågor:

1. Hur kunde kommunen lova bort gamla biblioteket till ny verksamhet innan man hade försäkrat sig om att nya biblioteket skulle kunna öppna i tid? Detta är den riktigt stora missen i ärendet.

2. Kan byggnadsfirman utkrävas på ansvar för fukten i betonggolvet? För en amatör framstår det ju som ett underligt och klantigt fel. Nog måste det väl vara ett rutinjobb att göra betongblandningar med rätt ingredienser.

3. Kontrollerade kommunen den firma som man anlitade för att göra jobbet? Fanns det något som kunde ha gjorts annorlunda i det skedet av processen?

4. Kommer det att kosta skattebetalarna något extra, eller går det på försäkringen?

5. Biblioteket fyller en viktig funktion för många människor - ensamma, äldre, skolbarn mfl. Hur ska de få sina behov tillgodosedda under väntetiden? Alla kan inte ta sig till en filial? Vad ska studenter som behöver biblioteket för fjärrlån och studier göra?

Inga kommentarer: