16 augusti 2012

Skäms-stängslet

Kommunen har nu låtit sätta upp ett stängsel runt det gamla godsmagasinet i hamnområdet i Mönsterås. Igår var hembygdsföreningen där och hämtade en del av golvet. Snart påbörjar kommunen rivningen av vårt gemensamma kulturarv. Våra förfäder uppförde en gång detta magasin i samband med att Mönsterås fick järnväg. Mönsterås Kommun tar sig nu friheten att strunta både i folkviljan (dvs den riktiga kommunen som består av alla oss medborgare) och stora kulturvärden. Byggnaden är dessutom i mycket gott skick, vilket jag igår fick bekräftat. Den har också använts in i det sista och således fyllt en funktion. Kommunen såg nu en möjlighet att bli av med den gamla träkåken, som väl enligt deras mening står i vägen för hamnområdets modernisering. Känner vi igen det från 1960-talets rivningshysteri? Skäms!

3 kommentarer:

Eje sa...

Ännu märkligare är det med detta kulturella förfall är att det finns alternativ som är bättre med anläggingar ute på Nynäs Sport- och Fritidsområde. Och att Hamnparken får vara en park i den rätta bemärkelsen. Sedan kan man undra varför man river godsmagasinet med gott virke för att uppföra en byggnad som liknar denna.Det är tydligen envägskommunikation till besluten i kommunen.

Jonny sa...

Ja, det hade ju funnits alternativ. MP har ju tagit upp Nynäs, som du nämner. Och det finns ju ett par tre gräsytor till som hade kunnat användas. Därav drar jag slutsatsen att man ville bli av med just denna byggnad.

Eje sa...

När det gäller fritidsområdet är det enormt stort från tennisbanorna i söder till Netto i norr. Tyvärr har växt igen så man egentligen inte ser hur stort det är. Undrar om man på kommunen kommit på detta genom att börja röja där.Det ska bli intressant och se hur frågan om den framtida planeringen kommer att hanteras.