30 oktober 2012

Stenhuvudets medeltida ursprung bekräftat igen


Denna skulptur, en gång funnen i Mönsteråsbygden, har ännu en gång daterats till medeltiden av expertis på området.


Stenhuvudet
Mönsteråsbloggen har tidigare i år berättat om ett stenhuvud som Eric Gustafsson en gång hittade vid Stohagen på Bössemåla marker strax norr om Torp och som idag finns i hembygdsföreningens vård. Tidigare i år så tog Per-Enoch Andersson och jag hit expertis från Länsmuseet som daterade det till medeltiden och berättade att det troligen var en grotesk. Läs mer
här och här.

Ifrågasatt
Så för ett par veckor sedan var det en person från Riksarkivet som ifrågasatte om stenhuvudet verkligen var medeltida.

Medeltida
Jag kontaktade därför Pia Melin, fil dr och universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen i Stockholm, och bad om ett utlåtande. Det tog inte lång stund förrän vi fick följande svar:

 ”…Jag är säker på att den är medeltida, troligen en del av en romansk portalomfattning från 1100-talet. Jag lät en kollega på min andra arbetsplats Upplandsmuseet i Uppsala titta på bilden och han kom till precis samma slutsats. Det är ganska vanligt på 1100-talet att huvuden liknande detta är parställda mot varandra på varsin sida om en portal eller sitter högst uppe på ett så kallat kapitälband på vardera sidan om portalen, dvs flera figurer på rad som löper längs överstycket på ett arkitektoniskt stöd placerat under tympanet, som är det halvcirkelformade parti som sitter ovanför själva portalen. Finns till exempel på en av portalerna på Lunds domkyrka.”

Det känns förstås fantastiskt roligt att ytterligare två experter daterar huvudet till medeltiden och dessutom så initierat sätter in det i ett sammanhang. Huruvida det sedan finns någon koppling till närliggande Bos kapell är en annan fråga som nog kan bli svår att besvara.

1 kommentar:

D S Ernst sa...

Hej!
En mig bekant varelse tycker att stenhuvudet ser ut som "Karl-Alfred" som tappat rökpipan!
Hälsning!
D S Ernst