11 oktober 2012

Två vyer från kyrktornet

Det översta äldre fotot är taget före branden vid folkskolan 1917. Gamla Missionskyrkan ser ut som den gjorde före ombyggnationen 1916. Däremot är det tveksamt om Realskolan som byggdes 1905 är med. Lokstallarna med det lilla vattentornet som byggdes 1902 syns dock. Stationshuset syns inte i vänster bildkant och det byggdes 1910. Fotot bör alltså vara taget mellan 1902 och 1910, kanske mellan 1902 och 1905. Jag kan inte se järnvägsrälsen. De flesta av de hus som idag ligger mellan Centralskolan och Storgatan var inte byggda.
På det senare fotot har det hänt en del. Melinska huset vid Sjögatan är borta och det brann 1929. Folkskolan som brann 1917 har eratts av Centralskolan som byggdes 1924. Missionskyrkan är ombyggd (1916). Vidare har man renoverat eller gjort mindre förändringar vid Hvita hästen. Jag skulle gissa på 1930-talet.

Inga kommentarer: