15 december 2012

Flygvy över Mönsterås 1935

Kastar in ett flygfoto från 1935. Hinner inte kommentera, men notera att Parkgatan inte var dragen än väster om det nybyggda församlingshemmet. Fotot visar bra hur det såg ut väster om Storgatan vid denna tid. Här finns mycket som skiljer sig från idag. Om man öppnar bilden i ett bildprogram så kan man förstora och se spännande saker.

Inga kommentarer: