28 februari 2013

Brandförsäkring från 1900

Brandförsäkringar är ett försummat källmaterial. Men många gånger kan de ge väldigt intressant och detaljerad information om gamla hus. Idag hittade jag tidigare okända brandförsäkringar för Elgerumsgården som idag är Mönsterås Hembygdsgård. Den äldsta var från 1900 och nedan visar jag plankartan med beskrivning, samt beskrivningen av huvudgården som utgör de tre första sidorna av brandförsäkringen.
 
Tyvärr anges inte när huvudbyggnaden är uppförd. Däremot får vi veta att flygeln (idag Apoteksmuseet) uppfördes 1899. På kartan kan man också se Stathuset (idag Gula villan) och uthuset (uthus, tvätt mm idag). På den tiden fanns här också ett växthus, redskapsskjul och svinhus med vedbodar. Östra längan var ladugård, västra längan var stall och där norra längan ligger idag var det en loge. Brandförsäkringen ger unik information om hur tomten användes, hur husen var byggda och såg ut, liksom vilka rum som fanns i husen och hur de användes. Kort och gott - ny kunskap.
 
 
Elgerumsgården enligt brandförsäkringen från 1900.

Kartbeskrivningen.
 
Beskrivningen av huvudbyggnaden.

Inga kommentarer: