23 februari 2013

Mönsteråsfoto 1920-talet

Foto från 1920-talet. Till vänster det Haglundska huset. Därefter Oppes stuga. Båda husen revs på 1930-talet i en tidig rivningsvåg som föregick de stora på 1950- och 1960-talen. Till höger Rydvalls hus från 1770-talet som revs ca 30 år senare. Vyn är från den plats där Storgatan idag möter Repslagaregatan, Åsevadsgatan och Häradshövdingegatan.

Här ser vi ett senare foto från nästan samma plats, men nu har man rivit alla hus.

Inga kommentarer: