17 februari 2013

Uppföljning av kommunens diarieföring

Kommunen har som tidigare tagits upp inte diariefört ett brev med kritisk innehåll till kommunalrådet Roland Åkesson (se här). Jag tror inte man behöver vara statsvetare för att inse vilket demokratiskt missförhållande detta visar på. Hade detta hänt på riksnivå så hade ansvariga fått se sig om efter andra jobb eller leva gott på sina pensioner. Man kan ju inte godtyckligt strunta i att diarieföra brev som inte gynnar kommunens självbild. Mönsteråsbloggen följer nu upp det ärendet och vill veta vem som vidarebefordrade brevet till Thomas Svensson. Rimligtvis bör det ju ha varit den personen som hade ansvar för att se till att brevet diariefördes. Vidare har jag begärt ut kopior på diarieföring av några mejl som jag skickat till kommunen åren 2009-2013. Mejl ska ju som bekant behandlas på precis samma sätt som pappersbrev. Allt för att se om det som nyligen kom fram bara var toppen av ett isberg. Nedan följer mitt mejl till kommunen:
Hej!
Jag önskar scannade kopior, gärna via mejl, från diarieföring som bevisar att nedanstående mejl som jag skickat till kommunen verkligen har diarieförts vid aktuella datum. Jag vill också veta vem som vidarebefordrade häxparksmannens brev till kommunalrådet till Thomas Svensson.
17 februari - detta mejl.
3 feb 2013 – brev till Byggnadsnämnden angående gården Siggehorvas ålder.

22 augusti 2012 – två brev till Thomas Nilsson på Tekniska om turerna kring mekaniska verkstaden på Kuggås.
2 april 2012 – överklagande av detaljplan till Byggnadsnämnden.

2 nov 2011 – fråga till A Elmgren på Kost och städ om ekologiskt odlade varor i skolmaten.
27 oktober 2011 – brev till kulturnämnden där jag påtalar jäv.

18 juni 2010 - till Birgitha Lindgren – fråga om Häxparkens placering i direkt anknytning till lagskyddad kulturmiljö.
29 september 2009 – till Claus Kempe - fråga om den nedlagda frågelådan.

17 augusti 2009 - om ogräset i hamnområdet.
14 augusti 2009 – tre synpunkter med kritik till kommunen.

Mars och april 2009 – till kost och städ om varför jag inte får vikariera som städare mer efter att jag avslöjat vanvård på Åshaga.
9 april 2009 – formell anmälan om missförhållanden på Åshaga till socialchef och socialnämnd.

1 kommentar:

Eje sa...

Det är otroligt viktigt att all kommunikation blir diarieförda och tillgängliga för intresserade. Vi kan jämföra debatten om UD som har dålig ordning av ibland känsliga ämnen. Även anteckningar av värde gjorda vid telefonsamtal skall bevaras förutom vissa med sekretess tex vid socialen eller hemsjukvården. Vad som hänt visar på dålig respekt för demokratin och i och det blir uppdagat på dålig kompetens. Problemet är också att vissa tjänstemän inte är informerade om smygaktiviteterna, men får oförskylt stå i skamvrån.