1 mars 2013

Gamla bibliotekets (Tingshusets) bortglömda källare

Under gamla biblioteket ligger en gammal igenspikad källare som upptäcktes 1972 när man skulle bygga om huset till bibliotek. Det fanns idéer om att bygga en spiraltrappa dit och göra om källaren till ett mysigt läsrum för låntagarna eller nyttja rummet som arkiv. Men än idag är den igenbommad.
Panncentralen var inte den gamla källaren
När jag jobbade på gamla biblioteket så noterade jag en trappa som ledde ner till ett källarutrymme med panncentral. Personalen sa att det var en gammal källare från tingshustiden. Eller så hade man kanske förvarat fångar där i väntan på rättegången. Källarutrymmet ligger vid husets södra långsida. Men enligt en artikel i lokalpressen 1972, när huset byggdes om till bibliotek, är det inte någon gammal källare, utan ett utrymme man grävde ut vid en renovering 1947/1948 för att få plats med pannrum och toalett.

En okänd källare vid västra gaveln
I artikeln 1972 berättas istället om en annan källare i huset. Vid renoveringen 1947/48 hade en arbetare stött på en mystisk mur när man drog rör under huset, men de hade inte öppnat upp den underjordiska väggen. Vid renoveringen 1972 påminde samme arbetare om vad han sett på 1940-talet, och nu bestämde man sig för att undersöka vad det var.

Den okända källaren låg vid tingshusets västra gavel under det som skulle bli bibliotekspersonalens rum. I källaren återfanns en igenspikad dörr. Uppenbarligen fanns det en idé om att göra en spiraltrappa dit ner, men så verkar det inte ha blivit. Vad jag vet finns det ingen nedgång dit idag. Men man får förmoda att källaren finns kvar, med den igenspikade dörren. Fascinerande!
Else-Marie, som jobbade på biblioteket under många år, berättar att hon har hört talas om källaren. En gång blev den vattenfylld så att det började lukta, varför folk fick komma dit och försöka få bort vattnet. Hur man gjorde vet jag inte eftersom det inte finns någon ingång till källaren.

Källaren nämns i 1700-talshandlingar
När man en gång skulle bygga tingshuset vid 1700-talets slut så talas det om att häradsborna skulle göra dagsverken och körslor för ”grunden och källaren” till det nya tingshuset. Här talas alltså om en källare som man vid något tillfälle i historien har valt att inte använda längre. Källarens mur upptäcktes 1947/1948, men glömdes sedan bort för att upptäckas igen 1972. Idag är den väl bortglömd igen får man förmoda.
När byggdes Tingshuset?
Avslutningsvis. Det brukar sägas att Tingshuset stod färdigt 1797, men det stämmer inte. Den 15 juli 1795 förelåg en ritning. Virket skulle vara levererat till byggnadsplatsen senast mars 1798 och huset skulle stå färdigt inom tre år eller 1800. Tingshuset/gamla biblioteket stod färdigt för avsyning den 11 augusti 1800 och godkändes till alla delar.

Här vid västra gaveln låg källaren, närmare bestämt under det högra fönstret där den igenspikade dörren gömmer sig en bit ner.


Inga kommentarer: