8 mars 2013

KLT Resecentrum stänger för gott i Mönsterås

Den 10 september 2012 skrev jag följande på bloggen: Sedan mitten av augusti har KLT endast öppet vardagar 9.30-11.30, samt 12.30-14.30 och stängt på helgerna. Man kan väl säga att de har öppet när ingen har tid att gå dit. På så sätt kan KLT snart stänga alltihop och hänvisa till att de har ytterst få kunder.

Nu blir det tyvärr som jag förutsåg. Från och med lördag har inte KLT något Resecentrum i Mönsterås längre. På Spelcafét kommer man att kunna köpa biljetter om några veckor, men inte busskort med reseperioder. KLT försöker få det till att låta som att man fortsätter som vanligt och att det bara handlar om en flytt inom Mönsterås, men så är det alltså inte. Godset försvinner också. Således sämre utbud och sämre service längre ifrån busstationen.

Varför sker detta i det tysta? KLT informerar om detta på sin hemsida först idag. Har kommunen gjort något för att få ha kvar ett riktigt resecentrum i Mönsterås - med bussgods och möjligheter att köpa busskort med personlig service i lugn och ro? Viktiga frågor som kräver ett svar.

En helt annan följdfråga blir vad som nu händer med det gamla vackra stationshuset från 1910. Måtte vi inte behöva åse en ny rivning av kulturellt värdefull byggnad i Mönsterås.

3 kommentarer:

Anonym sa...

det ska sparas på det mesta...men på kontoret i Högsby där sparas de då inget... sitter ca 100 personer på sina arslen och bara letar och letar vad dom mer kan spara in på !!!

Anonym sa...

Kommunen agerar inte, eftersom agendan är att bussarna inte längre kommer att stanna på Sjögatan. Idén är att hållplatsen kommer att flyttas till E22, som i Påskallavik och Ålem. Passar i avfolkningsstrategin.

Eje sa...

Tyvärr är det så att resecentrum på flera platser som fått uppskov kommer att flyttas ut till E22:an.
Detta beror på att KLT jagar minuter längs E22 och missar därför en rad hållplatser inne i samhällena. Dessa är viktiga att nå fler bussresenärer och många är inte bilägare för att ta sig ut till stora vägen. Ska kollektivtrafiken i framtiden nå flera måste det finnas möjligheter att gå på inne i samhällena.