22 april 2013

Mönsterås då och nu - VI

Överst huset som var Mönsterås polisstation 1885-1940. Sedan inrymde det en Bilstation. Jag tycker mig också se en postlåda på väggen. Idag har man byggt ett nytt hus där Mönsterås Bostäder har sina kontorslokaler.

Inga kommentarer: