5 maj 2013

Gammal kemtvätt vid Storgatan

Den här byggnaden står i en trädgård utmed Storgatans norra del i Mönsterås och någon kanske undrar vad det har varit. Det var Karl Rubnerth som vid 1950-talets början lät uppföra huset där han hade en kemtvätt. Han hade även försäljning av Malungs skinnkläder. (Källa: Roland Norén i artikeln "Boende längs med Mölstadsvägen efter 1904 års sockenkarta" i: "Glimtar ur Mönsteråsbygdens historia".

Inga kommentarer: