12 juli 2013

Båt till Västra Kråkerum


En gång i tiden kunde man lägga till med båt nedanför trädgården där Västra Kråkerum idag ligger. Fram till 1700-talets mitt låg Kråkerums bondby där Västra Kråkerum senare byggdes. Redan på 1700-talet avslöjar dokumenten att det började bli för grunt och jag vet inte hur långt fram i tiden man kunde ta sig fram med båt. Idag är ju helt omöjligt då hela området bara är antingen land eller fullt med vass. På fotot ovan har jag markerat med en pil hur man kunde ta sig fram ända till punkt 4. Nr 1 är Västra Kråkerum, nr 2 dagens hamnområde och nr 3 Kråkerumsbron.
Karta från 1729. Ungefär vid det röda krysset bör man ha lagt till.


Karta 1778. Man hade nu börjat klaga på att det var svårt att ta sig fram som i forna tider med båt.
Karta 1870. Tidigare vattenområden blir land i allt större omfattning. Krysset kanske skulle ha varit lite mer åt vänster.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jo,det finns spår av något som måste ha varit en stenbrygga, i den vattensjuka hagmarken nedanför herrgården. Upptäckte den för flera år sedan under en hundpromenad. Då var det ingen vass där,såg lite egendomligt ut med en båtbrygga mitt i gräset. Den var inte svår att hitta. Tack för dina fina mönsteråsrapporter (förstår att köpingen är sig lik, i högt och lågt).
Hälsningar Nellie

Anonym sa...

På kartan från 1778 ser man vägen ut till båtplatserna vid Nabben. Platsen kallas även idag för Nabbebryggan, det var där båtarna låg under senare tid. På kartan från 1870 ser man tydligt ett av Kråkerums större mysterier. En spikrak "bro" rakt mellan Östra Kråkerum och köpingen. Vad är detta, notera att "bron" börjar en bit ut i sankmarken och slutar i höjd med den yttre holmen. Under senare tid har den kompletterats med ett landfäste så att den idag är en bro till holmen men detta kan omöjligt vara det ursprungliga syftet. Jag skulle vara tacksam för teorier.

Anders Johansson, Kråkerum