1 juli 2013

Gamla kyrkogårdens häckar i dåligt skick

 
Man kan förstås hitta flera bra argument varför det inte är mödan värt att skriva om ogräs och häckar i dåligt skick. Men en kyrkogård är en känslig plats där många förväntar sig att finna lugn och ro i en välskött och behaglig omgivning. Där ska man inte behöva bli irriterad och ledsen för missprydande naturelement. Jag har förvisso sett vackra kyrkogårdar med förvildad natur, men då handlar det i regel om kyrkogårdar med gravstenar som är flera hundra år gamla och där allt bildar en helhet. På en modern kyrkogård i en tätort förväntar man sig bra skötsel.

Mönsterås gamla kyrkogård har det framförts en del kritik emot de senaste åren vad gäller skötseln. Men nu är det ju ny kyrkogårdsledning och därför blev jag lite förvånad när jag häromdagen fick en kommentar som sa att kyrkogårdens häckar inte sköts ordentligt. Mönsteråsbloggen gick en promenad på kyrkogården och fann att den kan förbättras på flera ställen.

De flesta kyrkogårdsbesökare parkerar mitt emot Mölstadskolan. Häckarna där är i ett fruktansvärt ovärdigt skick för att vara granne med en kyrkogård. Inget foto i världen kan visa hur det ser ut. Enligt uppgift sköter församlingen även dessa.


Ett stort parti med nässlor i en av kyrkogårdens inre häckar är förstås inte vad man förväntar sig att finna.
Så här ska det förstås inte heller behöva se ut på en kyrkogård.
Så här har det sett ut länge på ett ställe. Hur svårt kan det vara att plantera nytt på den lilla sträckan?
Även kyrkogårdens utsida bör förstås skötas.
Flera av de inre häckarna ser ut så här. Det sticker ut och upp lite överallt.
Flera av gravstenarna har sedan länge band runt omkring sig då de inte anses stå stabilt. Men ska detta bli permanent? Varför stabiliserar man inte stenarna och tar bort banden?
Flera av häckarna har en mix av olika växter som kämpar om att synas mest.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Förskräckligt hur det ser ut !
Bra gjort av dig Jonny :)

Anonym sa...

förfärligt och dåligt. det är dålig respekt för dem anhöriga och dem som har fått sin sista vila. häcken mot skolan och längsmed vägen sköter församlingen. mvh jag.

Jonny sa...

Tack för informationen! Har ändrat i artikeln.

Anonym sa...

Inte bara häckarna som sköts dåligt, grästrimmningen runt gravstenarna sköts också dåligt. Förr i tiden så trimmades det runt gravstenarna en gång i veckan samtidigt som det övriga gräset klipptes. Nu kan det gå både 2 och 3 veckor och ibland mer innan det trimmas. Men det kanske ska vara så att man som gammal och anhöriga ska behöva lägga sig på knä och RYCKA bort gräset så det inte blir alltför högt och skymmer det man har planerat. Mvh Tipsaren.

Anonym sa...

intressant, men jag saknar något i din text. vad beror det på. Har den nye vaktmästaren inget intresse av att göra jobbet? Eller saknas det folk på kyrkogårdarna? De bråkade väldigt förra året vill jag minnas...

Jonny sa...

Bra synpunkt. Det här var bara en liten kartläggning av problemet. Mer kommer om några dagar.

Anonym sa...

Eller kan det kanske bero på att kykogårdsarbetarna, som arbetat otaliga övertidstimmar i vår och sommar, inte är tillräckligt många i år? Fattas det folk är det ju svårt att upprätthålla den standard som hållits tidigare. Man får hoppas att de snart slipper slitet och får åtminstone två anställda till, som bemanningen sett ut innan.

Anonym sa...

För ca 4-5 år tillbaka då vill jag minnas att kyrkogårdarna sköttes och var i topp skick.Då var det mindre personal än vad det är nu. // Mats

Jonny sa...

Ja, det är självklart inte kyrkogårdsarbetarna som min kritik riktas emot. Det finns ingen anledning att tro att de gör ett dåligt jobb. Orsakerna ska förstås sökas högre upp i hierarkin. Har arbetsledaren de resurser (ekonomi och personal) han behöver? Har han det som behövs för dels de punktinsatser som behövs, dels för en fungerande fortlöpande verksamhet? Ytterst sett handlar det förstås om kyrkopolitikerna och kyrkoherden, ja hela församlingen som kollektiv.