2 augusti 2013

Herrholmarna

Herrholmarna ikväll. Det är lite därför man bor här.

20 kommentarer:

Anonym sa...

Otroligt vackert :) !
Vad använder du för kamera ? Det är väldigt klara och fina färger i dina foton :)

Jonny sa...

Tack! Det är i det här fallet en helt vanlig mobilkamera. Samsung Galaxy.

Anonym sa...

Hur kan man få göra ett kalhygge som vid Nydala. Det förstör hela området. Mönsterås kommun skiter fullständigt i miljön.

Jonny sa...

Det håller jag med om. Såg hemskt ut. Orkade inte ens fota eländet. Hur kan nån bara komma på idén.

Anonym sa...

Finns ju något som kallas skogsvård också och att det helt enkelt var dags att avverka skogen. Ingen skogsägare tar ju ner det för att ha lite skoj eller "något att göra" Läs på lite innan ni gnäller !

Jonny sa...

Det finns ju andra sätt att bedriva skogsvård än kalhygge.

Jonny sa...

Jag kan ge tips om alternativa sätt att bedriva skogsvård med respekt för skog, djur och människor.

Anonym sa...

Är det Södra Skogsskövlarna som varit framme igen?

Anonym sa...

Det är väl enda markägaren som avgör vad han/hon vill göra med sin skog !
Kan vara så att markägaren måste göra större investeringar på sin gård i form av tex renovera gårdsbyggnader,det finns så många sjuka lagar och värre lär det bli om tex djurhållningen. Och åker du markägaren på att ändra måtten på båspallarna,kalvboxarna mm mm så är det inga små summer man pratar om ! Avverkningen kan även bero på att han/hon måste göra investeringar i maskiner... Utan eller med dåliga maskiner kan gården inte brukas på ett effektivt sett.
Tack för mig //Bondpojk.

Jonny sa...

Tror inte en markägare får göra hur som helst. Kalhygge verkar dock vara tillåtet. Tycker väl att man kan försöka väga in hänsyn till natur, djur och andra människor när man ska avverka skog. hyggesfritt skogsbruk så långt det är möjligt. Markägare borde i högre grad ta hänsyn till att skogen tillhör oss alla i en mening som en del av gemensamt kultur- och naturarv.

Anonym sa...

Skövlar man skog i ett område som många tycker om att vistas i så får man förstås finna sig i att människor har åsikter.

Jonny sa...

Nu finns det ju flera hemskt fula kalhyggen som har orsakat hemska sår i naturen de senaste åren. Det som ligger på vägen mot Fliseryd är ett skräckexempel på där snabba pengar slår ut all normal skogsvård och estetiska värden.

Anonym sa...

Klart markägaren gör vad han vill med sin mark, tack till ovanstående kommentar som betonar detta ! Handlar inte om några snabba pengar Jonny !

Jonny sa...

Markägare gör verkligen inte som de vill. Det finns givetvis regler för hur man får bruka sin skog. Kalhyggen är tyvärr tillåtna, men moraliskt förkastliga. Sedan är det förstås skillnad på markägare och markägare. Somliga hävdar trotsigt sin rätt och skövlar för pengarnas skull. Snabbt och effektivt och fult. Andra markägare visar hänsyn och tillämpar hyggesfritt skogsbruk av hänsyn till natur, djur och andra människor. Antingen ser man sin plats i helheten eller inte. Hyggen skall bekämpas. Man tror knappt det är sant när man ser hur industriellt skogsbruk tillämpas allt mer hänsynslöst även i vår bygd.

Jonny sa...

Enligt Skogsvårdslagens första paragraf ska skogen skötas så att man lever upp till 3 krav: 1. Den skall ge god uthållig avkastning. 2. Den biologiska mångfalden skall behållas. 3. Man ska ta hänsyn även till "andra allmänna intressen". Kalhyggen lever inte upp till det andra och tredje kravet. De gynnar inte biologisk mångfald och man tar inte hänsyn till allmänna intressen såsom rekreationsvärden, trivsel, etc. Ca 40% av alla kalhyggen är dessutom olagliga av andra skäl då de inte har rapporterat sina planerade ingrepp till Skogsstyrelsen.

Anonym sa...

Lika lite som husägare får göra vad de vill med sina hus (man får inte ens måla dem i vilken färg man vill hur som helst), så får markägare göra vad de vill, även om vissa tror det. Jag har till och med blivit stoppad när jag plockat bär och svamp av vissa markägare som inte ens kan allemansrätten.

Anonym sa...

Skogen är en naturresurs som bör tillvaratas på bästa möjliga sätt. Den bör alltså brukas utan att förbrukas. Hyggesbruket är enligt min mening, rätt använt ett utmärkt sätt att bruka och föryngra skogen. Vi måste komma ihåg att skogsskötseln och skogsindustrin är den kanske största motorn i den svenska ekonomin. Skogsindustrin står för en mycket stor del av det svenska exportnettot. Att inte ta tillvara skogens potential som råvaruförsörjare är däremot ett av de största miljömisstag vi kan göra. Skogsvård kan naturligtvis bedrivas även hyggesfritt men är betydligt svårare och i allmänhet inte lika resurseffektivt. Naturligtvis ställer hyggesbruket stora krav på markägaren såsom: Plantering, röjning, sparande av naturvårdsträd och hänsynstagande till känsliga miljöer. Ni som ondgör er över kalhyggena bör betänka var den svenska välfärden varit utan ett effektivt skogsbruk.

Anonym sa...

Förlåt! jag glömde underteckna det förra inlägget.

Anders Johansson

Anonym sa...

Massaindustrin lämnar fler spår efter sig t.ex dioxinet i Östersjön kommer från klorblekningen som försiggick under många år, vilket har gjort laxen m.fl. i Östersjön dioxinförgiftad och förbjuden att exportera.

Anonym sa...

Kan väl inte påstå att just de hygget va särskilt genomtänkt med tanke på att de är mitt bland husen på Nydala, de går ju att gå på den fina stigen som leder ut till Holmsglovägen pga att de är så blött där nu, när träden stod och sög vatten så va de ju alltid tort och fint dessutom har ju plantorna drunknat där redan. Men de e ju tydligen skogsvård, de har ju växt upp massa fina ormbunkar nu ist som man skulle kunnat gå och strosa i om den härliga markberedaren inte kört som en idiot kors o tvärs. tack för mig /Bill