15 augusti 2013

Mönsterås stadsprivilegier - Från Riksarkivet till nya biblioteket

I min bok om Mönsterås historia så ägnar jag ett kapitel åt att Mönsterås fick stadsprivilegier 1604 och visar då också originaldokumentet. Och jag tänkte påminna om detta sorgligt bortglömda faktum och berätta hur jag kom över originaldokumentet.


Att Mönsterås en gång varit stad är förvisso ingen hemlighet, men Mönsterås omnämndes inte i de förteckningar och standardverk som listar svenska städer genom tiderna. Däremot omtalas det i Mönsteråsboken från 1963. När stadsprivilegierna kommer på tal hänvisas emellertid bara till en avskrift i Palmsköldska samlingen på Uppsala Universitetsbibliotek. Denna avskrift finns som kopia i Stranda hembygdsförenings arkiv, men saknar helt den skönhet som originaldokumentet skulle visa sig ha.

 
Avskriften av stadsprivilegierna från Palmsköldska samlingen uppvisar inte alls samma elegans som originaldokumentet. Här en av avskriftens sidor.

Hur kom jag då originaldokumentet på spåren? Jo, i tidskriften Stranda 1929 så nämner Ivar Modéer Mönsterås stadsprivilegier och hänvisar i en not till ”Städers Acta” i Riksarkivet. Men varken han eller någon annan visar dokumentet.

Jag bad min vän Roger Axelsson kontrollera om dokumentet möjligen fanns kvar i Riksarkivet, vilket det gjorde - i den tunnaste mappen de hade för svenska städer. Den 6 december 2010 visade jag dokumentet här på bloggen och året därpå i min bok.

Mönsterås stadsprivilegier från 1604. Det vackra originaldokumentet.

När man så skulle bygga ett nytt bibliotek i Mönsterås så valde man att pryda några av husets glaspartier med partier av de vackra stadsprivilegierna med hjälp av konstnären Linda Wallin. Givetvis nämndes inget om det förarbete som jag och Roger, eller för all del Ivar Modeer, hade gjort, men vi bjuder förstås på det och är bara stolta över att arkivfyndet nu kan ses av än fler.

Stadsprivilegierna på glasvägg i nya biblioteket.

1 kommentar:

Irma sa...

This is cool!