21 augusti 2013

Turismen dryftas igen


Äntligen börjar turismen i Mönsterås kommun att diskuteras igen – turismen har ju satts på undantag under ett par tre årtionden. När det gamla Oknökonceptet började förlora sin fräschör omkring 1980, så lyckades man inte förnya konceptet till den moderna tiden. Ibland har turistfrågan dryftats, men det har liksom bara runnit ut i sanden. Och risken är att kommunens nya tal om en turismstrategi inte leder till något om man låtsas att allt är bra.
Att Josko och Andreas Radovic nu uttalar sig i frågan i Östran/Nyheterna är bra. Josko och jag har råkat diskutera frågan vid ett par tillfällen och är helt eniga. Och igår uttalade sig Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) i samma anda.

Att Turistbyrån slår rekord är ju bra, men det har uppenbart inte gynnat ortens övernattningsställen. Alla som tittat på Oknös anläggning ser ju att det inte varit som vanligt. Och Kronmunken säger samma sak. Om restauranger och kaféer i centrum haft en bra sommar så är det väl mönsteråsarna själva som har gått ut.
Men någon riktig satsning på turismen har ju inte gjorts de senaste årtiondena. Tvärtom har Oknös badplatser fått förfalla, samtidigt som området har fått fler privata villor. Man kommer inte ifrån att bad är en grundsten för turismen i en kustort och då blir ju badsträndernas skick centralt. Det vore väl investerade pengar att få ordning på badplatserna.

Vidare borde man satsa på att få till stånd färjetrafiken till Öland igen, ha små utflykter i skärgården och liknande. Ser man kommunen som helhet så finns flera outnyttjade möjligheter -  bad, herrgårdsturism, historisk turism, natur, fiske etc.
Man ska komma ihåg hur Oknö en gång banade väg för den fantastiska utveckling som Mönsterås upplevde på 1950- och 1960-talen. Oknö som turistort satte Mönsterås på kartan. Det ena gav det andra.

Det finns ett egenvärde i att vara en fräsch turistort, samtidigt som det får flera positiva följder för näringsliv och befolkningsstatistik. För får man ett gott intryck av en ort när man besöker den, så kan det faktiskt bli så att man flyttar dit om tillfället dyker upp.
Så om kommunen ska få till en turismstrategi, vilket man har sagt, så måste man först definiera problemen. Mönsteråsbloggen har gjort det under flera år. Ingen har lyssnat. Kanske lyssnar kommunen mer på Josko och Andreas Radovic och Chatrine Pålsson-Ahlgren.

Börja med att göra turismsamordnaren till turismchef med egen budget.

12 kommentarer:

Eje sa...

Sedan 2007 har jag tagit upp frågan om att utveckla turismen i kommunen. Detta utifrån guideutbildningen vid Linnéuniversitetet där vi har besökt olika besöksställen i sydöstra Sverige. Utifrån dessa besök har vi(mp) motionerat i kommunfullmäktige om att utveckla turismen i kommunen. Vidare hade vår guidegrupp en samling till alla besöksnäringarna i kommunen på Kronmunken där många var beredda att samarbeta. Tyvärr blev inte detta accepterat av kommunalrådet som hela tiden motarbetat förslagen bara därför förslagen kom från miljöpartiet. Vidare har vi haft en träff i Fliseryd med en samling intresserade att utveckla platsen som stora kvalitéer för besökare. Inte heller här har inte det visat intresse. Fliseryd har under den här tiden förlorat kafé och pensionat. Vid senaste kommunfullmäktige tog vi upp till budgeten om ett turistråd för vidga begreppen, inte heller ville Roland Åkesson eller något annat parti ställa upp på detta. När man sitter fast i ett partiegoistiskt tänkande händer inte mycket i kommunen.

Lejla sa...

Håller fullständigt med Eje. Om Kronmunken låter jag andra uttala sig, men under de senaste åren har jag i mitt parti(S) hållit på och drivit frågan för en offensiv strategi när det kommer till turismen och näringslivet. Ett förslag handlar b la om att skapa en fungerande parplyorganisation, som kan hålla koll och samordna alla aktörer inom dessa områden, samt utveckla Mönsterås besöksnäring och skapa varumärket Mönsterås. Inom S har jag fått positiva reaktioner och en del andra förslag, som vi jobbar för fullt med. Var vi landar och hur själva förslaget kommer att se ut, kan jag inte säga nu då det finns, som sagt, flera förslag. Jag skriver detta här och nu p ga att det finns risk att någon annan tar förslaget om de hör talas om detta:) via omvägar. Som t ex KD gjorde nu i veckan när det gäller att satsa på badplatser i kommunen. Vår budgetförslag/yrkande(2014, punkt 5." Turistmålen i kommunen var en gång synonymt med Oknö och Timmernabbens camping och stugbyar med de många fina badplatserna. Vi upplever att vi behöver se över kommunen efter fler fina badplatser och utflyktsmål samt utveckla några av de befintliga. Vi yrkar på ett tillskott av 1 mnk till tekniska kontoret". Detta röstade Chatrine Pålsson Ahlgren emot under sista fullmäktige sammaträde, dvs i juni i år. Agerande som detta är ett enormt problem för utvecklig av Mönsterås. Man har åsikter, men röstar alltid som Roland Åkesson säger. Ryssland? Förlåt, jag menar blockpolitik.

Eje sa...

Det har passerat tusentals turister i sommar på E22:an förbi Mönsterås. Flera av dessa kanske har behov av mat och vila och turistinformation, vilket sker enklast i anslutning till E22:an. Varför då inte flytta turistbyrån till Kronmunken där det finns lämpligt rum för denna. Dessutom är det väldigt lätt att vägvisa i jämförelse till hamnen som i för sig är en trevlig plats. Tyvärr är inte så många beredda att krångla in sig i samhället. Frågan är om det är någon kommunal tjänsteman som absolut inte vill använda Kronmunken för turistinformation. Trots att platsen är den lämpligaste och på många ställen i landet kombineras turistinformationen vid naturliga stopp..

Jonny sa...

Att politiker stjäl idéer av varandra är ju mycket vanligt, inte minst i Mönsterås. Mönsteråsbloggen har ju tjatat om badstränderna långt innan S tog upp frågan till exempel. Men mest anmärkningsvärt är ju om ett parti röstar emot något i fullmäktige för att sedan gå ut och förespråka något helt annat. Mycket underligt, även om det i sakfrågan är bra om partiet ändrat sig.

Jonny sa...

Annars kan jag kanske tycka att just turism inte borde vara en fråga där blockpolitiken har avgörande betydelse. Här borde väl alla prestigelöst kunna enas om en offensiv.

Lejla sa...

Jag är bara glad att vi nu har KD med på tåget, så jag klagar inte:). Det är definitivt en fråga där vi borde kunna enas.

Andreas Radovic sa...

Det är flera år sedan vi erbjöd kommunen att ha en året-runtöppen turistbyrå härute. Då var det en riktigt bra idé, och priset var en spottstyver. Det fanns en bensinmack och sommartid var det åtminstone 500-1000 personer som dagligen passerade genom dörrarna på hotellet. Nu däremot är det tyvärr inte ett lika naturligt stopp då vi saknar bensinstation och vi har till viss del ändrat koncept. Men det är inget som är skrivet i sten.
Däremot borde man bättre ta tillvara på de "portar" in i Mönsterås (kommun) vi har. Preemmacken i Ålem, hela trafikplatsen vid rödljusen i Mönsterås, 34:an genom Blomstermåla (t.ex. vid Dunbergs), Statoil, Kronmunken.

Mig spelar det mindre roll varifrån förslagen kommer - bara det börjar hända saker. Man kan skylla Centerpartiet och kommunalrådet för en hel del, men inte för avsaknaden av kompetent opposition. Oppositionen är bensinen i demokratins motor. Utan opposition stannar motorn och därmed utvecklingen. Centern har överlevt sex val, fastän den stora majoriteten är och alltid har varit socialdemokrater.

Jag är så trött på allt snack! Allt har ett pris och vi ligger redan efter! För var dag som går hamnar vi två bakom de som redan satsar på turismen.

Anonym sa...

Hade ju varit roligt med någon häxpark, eller inte?

Och varumärket Mönsterås... om jag berättar att jag är från Mönsterås ser man bara frågetecken, så jag brukar nu säga att jag är från Timmernabben, norr om Kalmar, då vet alla vad jag menar. Timmernabben är ju redan ett etablerat varumärke, Mönsterås är bara en tätort som har ryggen vänt mot E22:an.

Anonym sa...

Att fler inte väljer att stanna till på munken kan nog bero på att dom fått dåligt rykte. Förr kunde lastbilschaufförerna stanna till utanför och gå in och ta en bit mat, jaa även andra arbetare. Men är man arbetsklädd så kommer man inte in. Lastbilschaufförerna har ju även blivit tillsagda att inte stanna till utanför på parkeringen när dom ska byta chaufför. Sen skulle priset på maten sänkas åxå. Lite att tänka på, så kommer säkert folket tillbaka till munken :)

Jonny sa...

Jag försökte lyfta frågan till att gälla hela turismen, som är ett försummat område i Mönsterås. Tror alla stora övernattningsställen minskar rejält i sommar.

Andreas Radovic sa...

Det här blir första och sista repliken på anonyma kommentarer.

Anonym. Vi tog över Munken för åtta år sen, efter dess fjärde konkurs på 20 år. Vi hade en enda enkel idé, och det var att inte göra samma misstag som de andra. Ja, det är sant att arbetsklädda blivit ombedda att ta av sig vassa föremål (exv. moraknivar och skruvmejslar) och ja, det är sant att vi har varit aktiva mot lastbilschaufförer som utnyttjat vår parkering (framförallt övernattande lastbilar) utan att använda våra tjänster.
Men. Att hävda att arbetsklädda helt enkelt inte är välkomna är en lögn. Jag kan helt ärligt säga att vi aldrig bett någon vända i dörren. Att säga att de gäster som kör lastbil eller buss inte är välkomna är en lögn. Vi har återkommande bussbolag som stannar och äter hos oss. Vi har lastbilar från Skanska, Jinert och BLT som ofta bor hos oss.
Med detta sagt - det vore bra om vi kunde hålla oss till poängen och den är; när det kommer till turism finns det inget som heter 'ensam är stark'. Frågan vi vill ha svar på är om man vill ha en turistnäring eller inte? Om svaret på den frågan är ja är det dags att agera nu och inte prata om hur bra sommaren har varit, när de tre av de fyra största turistanläggningarna har haft en katastrofsommar.
Kom ihåg att det är vi som lyfter den här frågan, fastän att vi har gjort allt vi kan de senaste åtta åren för att skapa lönsamhet utan turismen. Händer det ingenting återgår ju allt snart till det normala och vi slår vidare på vår väg. Men då kan vi ju lika gärna spara lite skattepengar och skära ner i turismbudgeten. Varför ska vi lägga några pengar på en turistsamordnare, turistinformation och turistbyrå om det inte genererar matgäster, gästnätter, handel, arbetstillfällen och nya skattepengar?

Anonym sa...

Håller med dig Andreas. Det borde inte vara så svårt att fråga våra övriga näringsidkare i kommunen om deras uppfattning om sommarens intäkter. Mönsterås Handel borde ha gjort en rejäl vinst inkomstmässigt om turismen varit SÅ blomstrande .... Jag är inte så säker på att deras svar skulle vara i så positiv anda. Att racka ner på varandra hjälper inte kommunen att utvecklas. Dags att börja fundera över alla som jobbar i vår kommun, men som är bosatta i en annan. Kanske inte bara en tillfällighet?