19 september 2013

Läxor - kort uppföljning

Jag ska göra en kort uppföljning till föregående inlägg om läxor. Det finns säkert dom som anser att jag är en besvärlig människa som har synpunkter på allt i skolan. Nåja, det stämmer inte särskilt väl. Jag har stor respekt för lärarkåren, som ständigt tvingas anpassa sig till kommunens och statens nya nycker och trendpedagogiker, och har aldrig klagat på någon enskild lärare. Det är i princip bara tre saker jag har haft synpunkter på genom åren och de har varit genomtänkta: 1. Skolans tro på läxor och konsekvenserna av detta. 2. Skolans oförmåga att ta itu med verbala och fysiska angrepp. 3. När skolan suddade bort vår dotters Tornedalsfinska uttalsnyanser genom att skicka hennes till talfröken, trots att detta språk är skyddat som minoritetsspråk i svensk lag. Sådant borde alla reagera på.

I övrigt vill jag som förälder ha så lite som möjligt med skolan att göra. Vi har skolplikt och därmed är det skolans ansvar att sköta det som har med skolan att göra. Ett utvecklingssamtal per termin är alldeles lagom. Övriga frivilliga aktiviteter avstår jag med gott samvete. För att summera hela diskussionen - det är för mycket föräldranärvaro i skolan och för mycket skola i hemmet.

Min tveksamhet gentemot läxor de första åren bottnar inte i att skydda barnen från arbete eller utmaningar. Argumenten framgår av föregående inlägg. Tvärtom är jag en varm vän av bildning, vetgirighet och sporrar. Förutom att ge barnen grundläggande kunskaper på olika områden, så menar jag att det är minst lika viktigt att inspirera barnen till att själva upptäcka och forska i verkligheten. Läxor har alltid haft och kommer alltid att ha en aura av tvång och ett nödvändigt ont. Risken är att det ger barnen en negativ syn på kunskapsinhämtning. Med den höga läxnivå som nu råder, så är min största utmaning som förälder inte att få min dotter att göra läxorna. Nej, den största utmaningen är att bibehålla hennes nyfikenhet och glädje att lära sig nya saker i livet. 

Föregående inlägg är uppdaterat med information om läxor i den finska skolan.

Inga kommentarer: