17 september 2013

Läxor - tecken på icke fungerande skola


Barn får idag ofta för många läxor och skolan brister i att fullgöra sitt uppdrag under skoltid. Istället tvingas barnen ta med sig arbetet hem, vilket gör att de inte får den fritid de behöver för att orka med skolarbetet på dagarna, vilket i sin tur gör att de tvingas ta med hem ännu mer skolarbete…och så snurrar det på i en nedåtgående spiral. 

Läxor - tecken på icke fungerande skola
Det finns inga som helst belägg för att läxor bidrar till en bättre skola. Tvärtom är läxor många gånger ett tecken på en icke fungerande skola – en skola som får ägna sig för mycket åt annat än att lära ut, en skola där barnen inte får tid och ro att göra arbetet på sin arbetsplats. 

Läxor skapar osunda värderingar inför arbetslivet
Barn som slipper ta med sig arbetet hem och får ladda sina batterier, har sannolikt bättre chanser att tillgodogöra sig det som skall läras. Ändå överöses barn med läxor redan på de lägre stadierna, samtidigt som svensk skola rasar i internationella jämförelser.  Några andra argument än att barn skall lära sig ta ansvar har jag aldrig hört. Det argumentet håller förstås inte. Det är föräldrarnas uppgift att lära barn ta ansvar och det bör ske i hemmet med saker som gå med sopor, städa sitt rum etc. Läxor bidrar bara till att skapa osunda värderingar inför arbetslivet så att man inte lär sig skilja på arbete och fritid, en anpassning till de arbetsgivare som vill att de anställda tar med sig jobbet hem. (Själv har jag alltid haft jobbet som livsstil, men jag begär inte att andra skall ha det).

Inga läxor och skola i toppklass
Min mor som gick i skolan omkring 1950 hade aldrig några läxor. Själv hade jag inga läxor förrän i årskurs 7. Då var den svenska skolan i internationell toppklass.

Skolan brister i ansvar
I själva verket är det skolan som brister i ansvar. Skolplikten gäller i skolan och det är skolan som under skoltid och med pedagogisk kompetens skall lära barnen det som ingår i skolplanen. Att överösa barn med läxor där föräldrar plötsligt skall agera pedagoger leder ofta fel. Det drabbar förstås särskilt ensamstående föräldrar eller familjer som har svårt för svenska språket. Det borde självklart vara skolans uppgift att fullgöra sitt uppdrag under skoltid och inte lasta över uppgiften på föräldrar och barn och stjäla dyrbar fritid. Men såsom svensk skola ser ut idag, så har jag viss förståelse för att läxor är nödvändiga.

Jag ska ge exempel på hur det kan se ut för vår dotter som är 10 år.

Måndag kväll: Svenska glosor med 10 meningar till tisdag. Påbörja mycket svår engelskaläxa – text som skall läsas flytande inför klassen. Två A4-sidor mattetal. Nästan hela måndagskvällen.

Tisdag kväll: Var vikt för den svåra engelskaläxan, men plötsligt har hon med sig en ny matteläxa hem, vilket försenar starten av engelskaläxans läsdel som måste klaras av ikväll. Hela tisdagskvällen går.

Onsdag: Engelskaläxan 1 timme innan hon får ledigt för kören och juniorerna i kyrkan. Enda kvällen med fritidsaktiviteter.

Torsdag: Engelskaläxans andra del: glosor. 

Därtill beting läsning av skönlitterär bok.

Hittills har vi stått emot och låtit henne få fritt helgerna. Men vardagskvällarna är inte kompisar eller utelek att tänka på just nu.

Tänk om hon istället fått ägna de här kvällarna åt att vara ute i friska höstluften och samla energi för nästa skoldag. Snart ser jag ingen annan utväg än att låta henne börja "slarva" med läxorna.

Den finska skolan
Låt oss jämföra med den finska skolan som är i internationell topp. Vad kännetecknar den?
1. Finsk skola har inte haft samma experimentlusta och ideliga förändringar som den svenska, utan en lugn utveckling.
2. Lärarens status är hög och det är ordning och reda i klassrummen.
3. Inga friskoleexperiment.
 4. Den statliga styrningen av de kommunala skolorna är stor. När man får denna lugna utveckling i skolan så lägger man en bra grund. Läxor borde man då kunna slippa. 

Så, svensk skola borde lära av den finska. Och låt ungarna göra jobbet i skolan. Då kommer det pigga glada barn nästa dag, vilket skapar bättre harmoni i klassrummet, vilket underlättar för barnen att göra sitt jobb där etc etc.

Personligen anser jag att barn enbart bör få hemarbete om de av någon särskild anledning såsom sjukdom eller semester under pågående termin kommit efter. Detta årskurs 1-6. På högstadiet kan man börja lite smått med läxor - framför allt i form av projekt med deadline. På gymnasiet kan man fortsätta att låta ungdomarna ta ansvar för sina studier själva, så att de får förbereda sig för universitet. 

Läs även här vad Malin Wollin skriver.

Läs vad en lärare skriver.

Tillägg: Någon frågade om man verkligen har mindre läxor i Finland än i Sverige. Ja, det har man. Jag citerar en text som bygger på utredning: Det visar sig att man också har en mindre mängd läxor i Finland än i Sverige. Och de hemläxor eleverna får är läxor som lärarna vet att alla elever klarar av. Inget nytt finns i läxorna. De är endast repetition. Pasi Sahlberg underströk att läxorna inte är avhängiga av föräldrastöd! Se vidare:
http://lrbloggar.se/zoran/2012/05/15/en-skola-som-vi-kunde-ha-haft-i-sverige/

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hålla. Du nämner Finland som ett bra fungerade system men från vilken fakta grundar du dig på att de inte har läxor? Min erfarenhet är att de har det...förvirrad

Jonny sa...

Jag citerar en text som bygger på en utredning: "Det visar sig att man också har en mindre mängd läxor i Finland än i Sverige. Och de hemläxor eleverna får är läxor som lärarna vet att alla elever klarar av. Inget nytt finns i läxorna. De är endast repetition. Pasi Sahlberg underströk att läxorna inte är avhängiga av föräldrastöd!" Se vidare: http://lrbloggar.se/zoran/2012/05/15/en-skola-som-vi-kunde-ha-haft-i-sverige/