11 september 2013

Mönsterås kyrkpark och träden


 
Mönsterås kyrka med kyrkogård ca 1870-talet. Notera korsen. Vid denna tid fanns det inte särskilt många träd på kyrkogården. Ska det bli lika ödsligt nu när många träd i parken ska bort? Det är knappast troligt.
Sjuka träd ska bort
Läste i lokalpressen att många träd ska bort i gamla kyrkparken då de är sjuka. Nya träd ska planteras. Om träd är sjuka så är det förstås i sin ordning att ta bort dem, även om det lär dröja innan parken åter igen blir lika lummig och mysig som idag. Det är värre när kommun eller bostadsbolag fäller fullt friska träd. Och allra värst när kommunen låter människor få igenom medborgarförslag för att fälla fullt friska prydnadsträd av egenintresse, så som skedde vid Sjögatan för några månader sedan. Landskapets förfulning för de flesta – finare utsikt för några få.

Kyrkogård utan träd
I äldre tider fanns det emellertid nästan inga träd alls, vilket berodde på att det var en kyrkogård (vilket det ännu är och vilket totalt nonchaleras under bluesfestivalen). Fram till ca 1870 jordfäste man människor där och då kunde man knappast upplåta de begränsade ytorna för träd. På äldre målningar och på de äldsta fotografierna framträder därför en kusligt kal och ödslig yta framför kyrkan. På ett gammalt foto (se ovan), troligen från 1870-talet, kan man se många kors framför kyrkans östra långsida.

Ett undantag gjordes uppenbarligen 1854 då man på initiativ från apotekare J Lundberg beviljade plantering av några lövträd utmed nuvarande Storgatan för kyrkogårdens försköning. Huruvida det verkligen genomfördes undandrar sig ett säkert bedömande. När konstnären Stanislaus Leczinsky gjorde en tavla över området 1863 ses inga träd utmed gatan, däremot en liten dunge söder om kyrkan. Det verkar också ha varit några buskar vid det Ulfsparreska gravkoret.

Stanislaus originalmålning är egentligen försvunnen, så vi får förlita oss på två avbildningar som faktiskt ser lite olika ut – en av E. Angelin från 1933 och en av John Sjöstrand (som även har ritat människor i bilden). Men vad gäller trädens placering är de samstämmiga.

E. Angelins avbildning 1933 av Leczinskys målning från 1863.

John Sjöstrands avbildning av Leczinskys målning. Den här teckningen har lite mer liv i sig. Notera även de sedan länge försvunna kyrkstolparna och gallret. Gallret skulle förhindra att svinen tog sig in på kyrkogården och bökade i gravarna.
I övrigt verkar kyrkogården ha omvandlats till park först ett eller två årtionden efter att man slutat med jordfästningar, dvs på 1880- eller 1890-talet. Alla foton från 1900-talet visar en lummig park.

Den här teckningen från 1820 med den medeltida kyrkan visar inga träd på kyrkogården.

Foto troligen från 1880- eller 1890-tal. Här verkar man ha gjort en plantering av träd.

Troligen 1927.

Ett kors där någon avlidit 1868.1915-1920.Än idag finns det några gravstenar kvar som fint minner om platsens gamla funktion.


Inga kommentarer: