14 oktober 2013

Läxor i svenska skolan döms ut (uppdaterad)

Jag har den senaste tiden kritiserat det svenska läxsystemet. Nu ger ytterligare en undersökning mig rätt.

Läxor i svenska skolan döms ut


Uppdatering. Jag har fått en anonym kommentar som jag just därför inte publicerar, men huvudbudskapet var att artikeln som jag länkar till inte kritiserar läxor i sig utan hur illa man följer upp läxorna i Sverige. Jag är väl emot läxor helt?!


Svar: Den anonyme har både rätt och fel. Jag har kritiserat det svenska läxsystemet utifrån flera aspekter då det inte fungerar bra. Artikeln ger mig rätt i den grundkritiken. Sedan kan lösningarna se olika ut. Jag förespråkar att man helt ska ta bort läxor på låg- och mellanstadiet då det finns undersökningar som visar på en negativ korrelation mellan läxbörda och studieresultat. I artikeln visar man att uppföljning av läxor är effektivare än läxor utan riktig uppföljning. Min lösning är alltså något mer radikal, men kritiken mot dagens läxsystem är i grunden densamma. Det fungerar inte.


Problemet är att många lärare anser att svenska läxor fungerar bra. Om den här artikeln kan leda till ett uppvaknande så är det förstås ett steg i rätt riktning. Jag har ju inga illusioner om att man ska ta bort läxor helt. Därtill är skolan för moralistisk. I Finland följer man upp läxorna och de är oftast färre än i Sverige. De är också oftast av karaktären repetition. Man får inte glömma att det också handlar om att skapa mer fritid åt barnen så att de får energi att orka med nästa skoldag och lära sig skilja på arbete och fritid.

Den anonyme undrade också vad jag menar med elitskola, som jag använt i tidigare sammanhang. Jag menar förstås inte att alla skolor som har lite läxor är elitskolor där barnen stressas till depressioner och resultatskräck vid avgrundens rand. Men den skola som har läxor på en nivå där barnen knappt hinner vara ute, umgås med kompisar eller ens ha en fritidsaktivitet närmar sig den arbetsbörda som elitskolor brukar ha. Elitskola i negativ bemärkelse där man stressar barnen med för tung läxbörda på fritiden. 

Jag har full förståelse för om vissa läsare blir irriterade eller upprörda av det jag skrivit om läxor sista tiden. Det sitter så djupt i den moralistiska folksjälen att barnen ska ha läxor. Likaså har jag ifrågasatt vissa skolämnens relevans i ett modernt samhälle, vilket förstås också får vissa att reagera. Men d et här är min privata blogg där jag för fram mina privata åsikter. Jag lär återkomma till just vilka skolämnen som är riktigt viktiga och vilka som bör vara fritt valda ämnen.

Nu har anonym kommenterat igen att man i en artikel menar att Svenska elever skulle behöva 100 extra matteminuter per vecka för att nå 1995 års nivå. Jag tvivlar inte på det. Kan tänka mig att alla läxor har bidragit till den utvecklingen då matte kräver pigga barn med mycket fritid och rörelse. Självklart borde matematiken stärkas i skolan, men inte genom fler läxor i matematik. 

Anonym följer upp med frågan var jag ska hitta dessa 100 minuter utan läxor och utan att dissa andra ämnen? Svar: 100 minuter motsvarar ca 2,5 lektioner. Utöka skolveckan med 2,5 timmar i veckan. Mycket bättre med klassrumsundervisning än hemmajobb, även om det iofs tar från fritiden så tror jag läxor stjäl än mer tid. Sedan kan jag i och för sig tänka mig en omfördelning från andra ämnen. 

Anonym undrar också om barn som inte "hänger med" i sig skapar trötthet. Svar: Ja, om inte annat skapar det uppgivenhet på sikt.

2 kommentarer:

D S Ernst sa...

Hej!
Under skoltiden i realskolan fick man prova på eller erfara olika undervisningsmetoder. Vissa lärare och lärarinnor (de senare var inte avkönade då) hade långa läxförhör; ibland gjorde detta att läraren eller lärarinnorna knappt hade någon genomgång över huvud taget av det som skulle has såsom läxa til nästa gång.
Andra lärare och lärarinnor däremot hade kortare läxförhör, och gick sedan över till att gå igenom de sidor som skulle bli läxor till nästa gång.
Detta var utmärkt, har jag konstaterat i efterhand! Att ifrågasätta något i skolan på den tiden var inte att tänka på!
Om en kunnig och intressant lärare eller lärarinna gick igenom vad som var avsett såsom läxa, gjorde detta att jag inte uppfattade det som betungande, och för det mesta rörde jag inte läxböckerna vid dessa tilfällen. Flera elever tyckte detsamma.
Är det inte denna metod som används i de finska skolorna? Jag har inte följt med i debatten så noga.

Hälsning!

D S Ernst

Jonny sa...

Det finns andra breda undersökningar som visar på att ju fler läxor desto sämre studieresultat. Men om ni läxor ska finnas (några andra illusioner har jag ju inte)så kan man ju i alla fall använda dom på det mest effektiva sättet, vilket det du beskriver borde vara. det ligger i linje med den nya undersökningen verkar det som.