13 oktober 2013

TacksägelseIdag är det tacksägelsedagen. Och visst finns det mycket att vara tacksam för. Spontant så vill jag dela upp det på tre plan.

1. Skapelseplanet. Tacksamhet för att Gud har skapat oss människor och den här planeten. Tacksamhet för det liv man fått, familjen och andra medmänniskor. Ja, man får även vara tacksam för motmänniskor. Tacksamhet för allt gott som finns i skapelsen – natur, djur, mat och dryck, konst, litteratur, fotboll etc.

2. Frälsningsplanet. Tacksamhet för att Jesus gav sitt liv för oss syndare. Tacksamhet för att den nåden gäller alla som tar emot gåvan, även en syndare som mig.

3. Tacksamhet för den hjälp och tröst Gud ger i det fortlöpande livet och den hjälp man kan ge vidare. Tacksamhet för vardagskraften lika väl som det mirakulösa tillfrisknandet. För Guds beskydd mot lögner, vidskepelse, djävulens grymhet och list, krig, pest och hungersnöd och allt annat som man brukar omnämna i kyrkans förbön.

Inga kommentarer: