11 november 2013

C.A. Gustafssons hus på Häradshövdingegatan

Häradshövdingegatan och huset där El-Center är idag. Det var en gång C.A. Gustafssons stora boningshus med åtta lägenheter. Längre ner på Gustafssons tomt, mot Nygatan, hade han en gång haft sin snickerifabrik som sedermera blev danslokalen Vildrosen och därefter Roxybiografen. Fabriken, där man tillverkade möbler, dörrar och fönster, byggdes omkring 1895 och lades ner 1922.

Inga kommentarer: