14 november 2013

Föredrag - Brott och straff i Stranda härad på 1600-talet

Torsdagen den 21 november kl. 18.00 håller jag föredrag om "Brott och straff i Stranda härad* på 1600-talet" på Ålems bibliotek. Det är gratis. Arrangör: Mönsterås och Ålems bibliotek.

* Stranda härad omfattar socknarna Ålem, Mönsterås och Döderhult.

Inga kommentarer: